Bedrijfsleven wil versneld LNG en groen gas in scheepvaart

14 okt 2015

Het bedrijfsleven bepleit samen met een aantal milieuorganisaties voor versneld invoeren van LNG in met name de scheepvaart, zo valt op Duurzaam Bedrijfsleven te lezen. Ook trucks die voldoen aan de Euro 6-norm moeten sneller op de weg komen.

Het Nationaal LNG Platform, de Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie zijn het eens geworden over versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Op de langere termijn kan bio-LNG, ook wel liquid bio methane genoemd, ingezet worden om nog meer milieuwinst te boeken. Wel is de verwachting dat de productie ervan beperkt zal zijn. Ook over waterstof en biomassavergisting is nog veel onzekerheid.

De partijen hebben TNO onderzoek laten doen naar de milieueffecten van LNG en de voordelen ten opzichte van diesel. Volgens dat onderzoek reduceert vloeibaar aardgas in de scheepvaart de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide. Ook bespaart het gebruik van LNG 15 procent op de CO2-uitstoot.

Methaanverlies

Volgens de partijen is het, bij de overstap op LNG, wel van cruciaal belang dat het methaanverlies in de gehele keten beperkt blijft. De partijen bekijken nu hoe de verliezen bij de gaswinning tot een minimum te reduceren zijn.

De organisaties pleiten verder oude en vervuilende trucks van de weg te halen door versneld in te zetten op de koop van vrachtauto's die voldoen aan de strenge Euro 6-norm. Uit metingen zou blijken dat de NOx en fijnstof emissiereducties door toepassing van LNG niet significant verschillen van trucks met een Euro 6-motor. Wel zijn de LNG-motoren stiller.

Nieuwsarchief