Attero produceert groene stroom uit aantoonbaar duurzame biomassa

05 feb 2015

Voor het eerst zijn Garanties van Oorsprong (GvO's) op de markt gekomen voor elektriciteit uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Met GvO's kunnen bedrijven aantonen dat hun energie is opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De afvalenergiecentrale van Attero in Wijster heeft als eerste GvO's van CertiQ mogen ontvangen voor het opwekken van groene stroom uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Hiermee toont Attero aan dat de gebruikte biomassa van duurzame herkomst is.

In september vorig jaar ontving Attero het NTA 8080-certificaat voor het omzetten van reststromen in groene elektriciteit door verbranding. Ook heeft Attero in 2011 als eerste bedrijf in Nederland NTA 8080-certificaten ontvangen voor zijn gasvormige biomassa waaruit het bedrijf op diverse locaties groen gas produceert.

“Wij tonen hiermee  aan dat Attero serieus werkt aan het vergroenen en verduurzamen van zijn productieprocessen, naast het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen. De behaalde GVO’s zijn hier het concrete bewijs van”, zegt Marcel Daemen, directeur Afvalenergiecentrales Attero.

CertiQ
CertiQ, dochter van TenneT TSO B.V., certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong (GvO) die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

NTA 8080
NTA 8080 is het internationale duurzaamheidscertificaat voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa met een energietoepassing. Bedrijven die het certificaat behaald hebben, tonen aan dat zij voldoen aan de NTA 8080-eisen, waaronder de reductie van broeikasgassen, concurrentie met voedselvoorziening of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieueisen en socio-economische eisen.

NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EC). Ook wordt NTA 8080 expliciet genoemd als duurzaamheidseis voor biomassa in het recent afgesloten Energieakkoord.

Bron: Attero

Nieuwsarchief