Asbestdak vervangen door zonnedak straks nog voordeliger

27 jun 2014

Alle twaalf provincies hebben ingestemd met een voorstel om de subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' te verlengen en te verruimen. De regeling bestaat nu een jaar, maar de sanering van asbestdaken gaat nog niet met de gewenste snelheid. Daarom kunnen boeren nu nog een jaar langer, tot 1 september 2015, subsidie aanvragen en worden de voorwaarden versoepeld. Het Interprovinciaal Overleg (Ipo) moet de wijzigingsvoorstellen formeel nog wel bespreken met het ministerie van Infrastructuur & Milieu

De regeling is bedoeld voor agrarische bedrijven die asbestdragende daken vervangen en daarbij gelijk zonnepanelen op het nieuwe dak installeren. In een convenant tussen rijk en Ipo is vastgelegd dat de uitvoering in handen is van de provincies, en het ministerie van I&M heeft in 2012 bij ondertekening van het convenant EUR 20 mln vrijgemaakt voor de subsidie.

In 2012 telde het aantal asbestdaken bij boerenbedrijven nog op tot 97 mln vierkante meter. Gemiddeld werd daarvan sowieso al 4 mln vierkante meter per jaar gesaneerd zonder dat daar zonnepanelen voor terug hoefden te komen, en de bedoeling was dat de subsidieregeling de sanering zou versnellen met nog eens 4 mln vierkante meter per jaar. Staatssecretaris Wilma Mansveld (PVDA, infrastructuur & Milieu) streeft naar een volledige sanering in 2024. Tot nu toe bleef het resultaat echter steken op 1 mln vierkante meter dat dankzij de regeling extra wordt gesaneerd.

Om meer boeren van de regeling gebruik te laten maken, is door een werkgroep van het Ipo een voorstel gedaan om de regeling een jaar langer door te laten lopen en de voorwaarden te verruimen. Als laatste hebben ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland deze week ingestemd met dat voorstel. Overigens hadden provincies wat speelruimte om zelf elementen van het wijzigingsvoorstel aan te passen of weg te laten, het hoeft dus niet zo te zijn dat de regeling in elke provincie exact hetzelfde is.

De door het Ipo voorgestelde wijzigingen zijn als volgt: de subsidie gaat omhoog van EUR 3 naar EUR 4,50 per vierkante meter asbestdak, de minimum oppervlakte wordt verlaagd van vierhonderd naar tweehonderdvijftig vierkante meter asbestdak, het minimaal te plaatsen vermogen aan zonnepanelen wordt verlaagd van 15 naar 5 kWp, en het maximale subsidiebedrag per aanvrager wordt verhoogd van EUR 7.500 naar EUR 15.000. Ook wordt de definitie van agrarisch ondernemer verruimd, zodat ook voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied er gebruik van kunnen maken.

Voordat die wijzigingen echt van kracht worden, moet het convenant tussen het rijk en Ipo aangepast en opnieuw ondertekend worden. Volgens woordvoerder Marten Hellendoorn van gedeputeerde Theo Rietkerk (Overijssel) -die namens het Ipo voorzitter was van de werkgroep voor de aangepaste regeling- is dat echter een formaliteit. "Als de provincies en het Ipo het eens zijn, is het voor het ministerie een 'hamerstuk'". De handtekeningen onder een aangepast convenant zouden volgens Hellendoorn mogelijk al begin juli gezet kunnen worden.

 

Bron: Energeia.nl

Nieuwsarchief