Ameland wordt energieneutraal met grootste zonnepark in Nederland

28 aug 2015

Met 23.000 zonnepanelen zal het zonnepark op vliegveld Ballum op Ameland het grootste van Nederland worden. De bouw gaat in september van start, bericht Eneco.

Het park zal begin 2016 worden opgeleverd en zal dan een piekvermogen van 6 MW hebben, genoeg om 1500 Amelandse huishoudens van stroom te voorzien. Op dit moment ontvangt het eiland nog alle stroom van het vasteland. Het waddeneiland heeft de ambitie uitgesproken in 2020 energieneutraal te zijn.

Bouw grootste zonnepark van Nederland in september van start

Zonnepark Ameland is een initiatief van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco, die in het project samenwerken vanuit een gedeelde visie op de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening. Voor de realisatie van het project hebben zij de BV Zonnepark Ameland opgericht, waarin iedere partij een gelijk belang heeft. Binnen de samenwerking is de gemeente verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing, het vergunningstraject en de aanvraag van subsidie. AEC maakt zich sterk voor lokale betrokkenheid en draagvlak, onder meer door Amelanders de mogelijkheid te bieden om te participeren in het park. En Eneco neemt vanuit haar ervaring met grote energieprojecten de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van het zonnepark op zich.

Bouw

Het zonnepark wordt gebouwd door Solarcentury die voor de realisatie waar mogelijk lokale bedrijven of onderaannemers inhuurt. Om het park aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet legt netbeheerder Liander een nieuwe kabel aan tussen het vliegveld van Ballum en het regelstation in Nes. Vandaag is er een speciale informatiebijeenkomst voor bewoners van Ameland waarin onder meer alle werkzaamheden rond het park worden toegelicht.

Financiering

Met de bouw van het park is 7,4 miljoen euro gemoeid. Realisatie van het park is mede mogelijk door subsidies van het Waddenfonds, de Provincie Friesland en de landelijke regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Nieuwsarchief