Alkmaar goed op weg naar een duurzame stad

18 nov 2014

Het Servicepunt Duurzame Energie van de Provincie Noord-Holland heeft een onderzoek uitgevoerd naar de resultaten die behaald zijn op het gebied van duurzaamheid. Daar blijkt uit dat in Alkmaar het percentage duurzaam opgewekte energie in de afgelopen jaren is gestegen naar ongeveer 8 procent. Landelijk scoren gemeenten ongeveer rond de 4,5 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat de duurzame energie die in Alkmaar wordt opgewekt vooral bestaat uit windenergie en Warmtenet. Ook profiteert Alkmaar van de Bio Energie Centrale van de HVC. Deze centrale levert groene stroom, waar onder andere bedrijventerrein Boekelermeer en de gemeentelijke gebouwen gebruik van maken.

Wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): 'In 2011 is Alkmaar gestart met het Alkmaars Energieprogramma. De effecten daarvan worden hiermee wel degelijk zichtbaar. Met het Energieprogramma zijn we in staat geweest om de bewustwording te vergroten en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid onder de aandacht te brengen. De landelijke ambitie voor duurzame opwekking van energie in 2020 is 14 procent. Dat getal komt voor Alkmaar steeds meer in zicht.'

Duurzame mobiliteit
Ook op het gebied van duurzame mobiliteit scoort Alkmaar volgens het onderzoek mooie cijfers. Momenteel zijn er zo'n 50 openbare laadpunten in Alkmaar. Voor de tweede helft van 2015 wordt dit aantal verdubbeld.

Warmtenet
Het Warmtenet van HVC blijft flink groeien. Inmiddels heeft het Warmtenet een lengte van 12 kilometer en zijn er ruim 500 woningen en meer dan 80 bedrijven op aangesloten. Onlangs zijn ook De TelefoonCentrale en Stadswerk072 nog op Warmtenet over gegaan. De verwachting is dat er in de periode tot 2020 nog minimaal 2.000 woningequivalenten extra aangesloten zullen worden op het warmtenet.

Werkgelegenheid
Door de vele projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid is de werkgelegenheid, zo blijkt uit het onderzoek, ook toegenomen. Er zijn in de afgelopen periode 150 voltijdbanen gerealiseerd en er volgen er in de toekomst nog eens 200.

Nieuwsarchief