Aantal zonnepanelen in Groningen verdubbeld

15 dec 2014

Het aantal zonnepanelen binnen de gemeente Groningen is in één jaar tijd opnieuw verdubbeld. De groei is vooral te zien op particuliere daken. Ook het collectieve zonneproject op de Euroborg draagt bij aan de toename.

Tussen 2013 en 2014 steeg het aantal zonnepanelen van 12.000 naar 22.300. De opgewekte stroom is genoeg om jaarlijks 1.500 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien.

Besparing
In totaal besparen Stadjers hiermee voor meer dan 1 miljoen euro aan energiekosten. Dankzij www.zonatlas.nl/groningen kunnen inwoners binnen een halve minuut zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

Oorzaak
De gemeente investeert in en stimuleert het opwekken van zonne-energie. Daarnaast helpt de lage rentestand en daalden de zonnepanelen flink in prijs. De panelen zijn tegenwoordig al na zeven jaar terugverdiend. Gemiddeld gaan zonnepanelen 25 jaar mee. Veel huiseigenaren maakten al deze rekensom en zijn overgestapt op het zelf produceren van elektriciteit.

Toekomst
Van de circa 80.000 gebouwen in Groningen hebben 29.000 een geschikt dak voor de opwekking van zonne-energie. Nu liggen op nog maar vier procent van de geschikte daken zonnepanelen. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Onze doelstelling is dat Groningen in 2035 energieneutraal is. Dat betekent dat elf procent van de energievraag in Groningen duurzaam door zonne-energie moet worden geproduceerd. Met de huidige ontwikkelingen is er naar verwachting nog lang geen einde aan deze groei en is deze doelstelling haalbaar.”

Initiatieven
Daarnaast loopt een aantal initiatieven voor grootschalige coöperatieve energieopwekking met zonnepanelen. De gemeente stelt hiervoor het dak van wijkcentrum ’t Dok in Lewenborg beschikbaar. Bewoners kunnen via de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ mee-investeren in en profiteren van de opwekking van groene stroom. Eenzelfde soort initiatief wordt ontwikkeld op een braakliggend terrein in Hoogkerk. Meer info hierover staat op www.grunnegerpower.nl.

Bron: Gemeente Groningen

Nieuwsarchief