Zelf enzymen produceren zorgt voor doorbraak in duurzame energieontwikkeling

06 apr 2012

Wie biogas produceert, heeft er baat bij dat het organische materiaal in de vergister snel en volledig wordt omgezet in biogas. Momenteel vindt dit proces plaats door bacteriën die relatief veel tijd nodig hebben om het organisch materiaal af te breken. Enzymen zijn biologische katalysators die dit afbraakproces substantieel versnellen. De Greenstep, van Greenmove Technologies BV, produceert op locatie deze kostbare enzymen. Greenmove Technologies BV is een nieuw bedrijf dat voortgekomen is uit de samenwerking tussen Ekwadraat en Bioclear.

Ruim twee jaar heeft Ekwadraat aan deze innovatieve Greenstep-technologie gewerkt. Een pilotinstallatie werd getest bij proefboerderij Dairy Campus te Goutum. De resultaten lieten zien dat de biogasproductie ruim 20% steeg na dosering van het enzympreparaat. Deze extra biogasopbrengst is voornamelijk gegenereerd uit cellulose- en lignocellulose houdende producten, zoals drijfmest, grassen, maïskuil, vaste mest en granen. Naast dat de biogasproductie toenam, nam het organische stofgehalte in de vergister aanzienlijk af.

Bioclear uit Groningen heeft de Greenstep doorontwikkeld tot een volwaardige installatie. Op basis van laboratoriumonderzoeken is de Greenstep-technologie gevalideerd. De Greenstep produceert op slimme en effectieve wijze enzymen met de hulp van schimmels. Deze zorgvuldig uitgekozen enzymen zorgen voor een zeer efficiënte omzetting van organisch materiaal naar biogas. Daardoor zijn minder co-producten nodig en wordt de hoeveelheid digestaat gereduceerd. Een hogere biogasproductie uit dezelfde hoeveelheid producten resulteert in een verlaging van de kostprijs en heeft daardoor een positief effect op het financieel rendement. Onlangs heeft het bedrijf HTO te Holwerd de eerste Greenstep aangeschaft en zal zelf enzymen voor het vergistingsproces produceren. Naar verwachting is de Greenstep over drie maanden operationeel.

De nieuwe vergistingsinstallatie van HTO wordt a.s. vrijdag 6 april opengesteld voor publiek.

Adres: Welvaren 1 te Holwerd. Om 13.00 uur zal Greenmovetechnologies BV op deze locatie een persconferentie houden. Tijdens de persconferentie geven Sytze Keuning (Bioclear), Douwe Faber en Klaas de Jong (beiden Ekwadraat) een toelichting op deze grensverleggende ontwikkeling. Na afloop is er voor de pers tijd om interviews te houden en opnames van de vergistingsinstallatie te maken.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Koen Oldenburger van Ekwadraat 088-4000500

Aanvullende informatie:
De Greenstep kan op een slimme en effectieve wijze veel enzymen produceren. Door de schimmels onder optimale omstandigheden te laten groeien worden continu nieuwe enzymen geproduceerd. Dat is nodig omdat enzymen een beperkte levensduur hebben. Daarnaast is de hoeveelheid organisch materiaal in een vergister dermate hoog dat relatief veel enzymen nodig zijn om het gewenste effect te kunnen behalen.

Willen we nu en in de toekomst op grote schaal en op efficiënte wijze biogas produceren dan zal het productieproces sneller en vollediger moeten plaatsvinden. Vergistingsinstallaties zullen alsmaar meer afhankelijk worden van processen die dit kunnen bewerkstelligen. Veel bestaande procestechnologieën zijn gebaseerd op het verkleinen van het materiaal op fysische en mechanische wijze. Uiteindelijk zullen de suikermoleculen vrijgemaakt moeten worden om de methaanbacteriën het biogas te kunnen laten produceren. Enzymen hebben hiervoor het meest effectieve mechanisme. Daarnaast zijn enzymen niet schadelijk voor het milieu. Wanneer ze versleten zijn worden ze omgezet naar biogas.

De huidige marktprijs van enzymen ligt hoog ten opzichte van de benodigde dosis. De Greenstep biedt hiervoor de uitkomst. Tegen een lagere kostprijs kan nu een aanzienlijk hogere biogasproductie plaatsvinden. Hierdoor wordt HTO minder afhankelijk van kostbare co-producten.

Nieuwsarchief