Workshop warmtenetten krijgt vervolg

26 mrt 2010

De op 25 maart door Energy Valley en E-Kwadraat georganiseerde Workshop Kleinschalige Warmtenetten was een succes. In het totaal hebben ongeveer 60 geïnteresseerden deelgenomen aan de bijeenkomst, die gehouden werd in het Abe Lenstra stadion te Heerenveen.

Tijdens de workshop konden deelnemers leren van ervaringen van onder andere E-Kwadraat, BAM-techniek en Stadsverwarming Purmerend. Er werd ook door Energy Valley aandacht besteed aan de benoeming van Stadsverwarming Purmerend als Energie Transitie Park Gebouwde omgeving. Ook AgentschapNL was vertegenwoordigd en heeft tijdens de workshop de deelnemers verteld over de verschillende regelgeving en subsidies in relatie tot het opzetten van een warmtenet. Bij de netwerkborrel konden de deelnemers nog vragen stellen aan de gastsprekers en kennismaken met mogelijk interessante partijen om mee samen te werken.

De belangstelling voor het opzetten van warmtenetten op verschillende schaalniveaus neemt toe. Energie-efficiëntie, CO2-reductie en kostenbesparing zijn de sleutelkenmerken. Realisatie van de warmtenetten loopt op verschillende locaties tegen vergelijkbare problematiek aan. Deze showstoppers zijn vooral organisatorisch, juridisch en financieel van aard. Bij het opzetten van een warmtenet komt dus een hoop kijken en is kennis nodig. De Workshop Kleinschalige Warmtenetten behandelde deze aspecten om ondernemers en overheden op weg te helpen om succesvol een warmtenet op te zetten.

In oktober zal Energy Valley een nieuwe platformbijeenkomst gericht op warmtenetten organiseren, dit keer voor grootschalige (industriele) warmtenet initiatieven.

Het Energy Valley Platform is in 2007 opgericht en biedt ondernemers, kennisinstellingen en overheden de gelegenheid om mee te denken, te praten en geïnformeerd te worden over de nieuwste Energy Valley ontwikkelingen. Het Energy Valley Platform komt regelmatig bijeen en biedt een interactieve ontmoetingsplaats waar de leden kennis en ervaring met elkaar uitwisselen en ideeën op de agenda plaatsen.


Nieuwsarchief