Werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin aan AquaPhyto

04 jun 2008

Hare Majesteit de Koningin heeft in het kader van een werkbezoek aan het ministerie VROM tevens een ‘werkbezoek op locatie’ gebracht aan AquaPhyto BV te Zeewolde.  
Aquaphyto is als biotechnologische onderneming gespecialiseerd in grootschalige productie van aquatische biomassa (2micro-wieren).  De innovatieve productielocatie met diverse onderzoeksfaciliteiten is sedert enkele jaren in Zeewolde gevestigd.

In aanwezigheid van minister Cramer heeft Hare Majesteit de Koningin tijdens het ‘werkbezoek’ een rondleiding gekregen op het bedrijf waarbij alle facetten van de productieketen in ogenschouw zijn genomen. Naast uitleg over de kweek en onderzoeksfaciliteiten  is uitgebreid aandacht besteed aan verschillende innovatieve projecten en productapplicaties met micro-wieren.

 {mosimage}

De initiatiefnemers van AquaPhyto zijn vanuit verschillende disciplines al meer dan 15 jaar actief met de ontwikkeling en realisatie van technologie voor de productie van micro-wieren.  Naast productie en vermarkting vormen research & development belangrijke onderdelen van de bedrijfsactiviteiten. Momenteel werkt  AquaPhyto in Flevoland  aan tien ontwikkeltrajecten met micro-wieren, waaronder toepassing  voor biobrandstoffen, CO2 fixatie, waterzuivering, diervoeders, humane voeding en aquacultuur.
Micro-algen zijn microscopische kleine waterplantjes en  kunnen worden beschouwd als ’s werelds rijkste natuurlijke voedselbronnen. Er bestaan 80.000 soorten waarvan de marktpotentie nog nauwelijks wordt benut.  Naast voedselbron voor mens en dier zijn micro-wieren geschikt als groene grondstof voor brandstoffen. De aquatische biomassa kan worden omgezet in biodiesel en is daarmee een alternatieve bron van duurzame energievoorziening.    

{mosimage}


Het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en minister Cramer  betekenen voor AquaPhyto, als grondlegger van de technologie in Nederland, een belangrijke blijk van waardering en erkenning.                                                                                                                                           Het (2agro-bio)technologisch concept van AquaPhyto biedt een uitstekend perspectief in het kader van het streven naar duurzame landbouw en  het produceren in evenwicht met de omgeving.  Door de duurzame productiemethode en het plantaardige en veelzijdige karakter hebben micro-wieren inmiddels een brede maatschappelijke belangstelling. De duurzame innovatie van AquaPhyto zal nog veel gaan betekenen voor Nederland de komende jaren.
Na afloop van het ‘werkbezoek’ op locatie is op het gemeentehuis te Zeewolde met de Koningin, minister Cramer, directeur Baard van AquaPhyto en een aantal deskundigen van gedachten gewisseld over beleidsontwikkelingen rond duurzame brandstoffen en wat de productie  van micro-wieren zouden kunnen bijdragen aan de realisatie van de milieudoelstellingen in Nederland en daarbuiten.


Informatie AquaPhyto BV

Inleiding
AquaPhyto BV is een innovatieve biotechnologische onderneming gespecialiseerd in de productie van aquatische biomassa (2micro-wieren/micro-algen).  De initiatiefnemers van AquaPhyto zijn vanuit verschillende disciplines al meer dan 15 jaar actief met de ontwikkeling en realisatie van technologie voor de productie van micro-wieren en beschikken over de wetenschappelijke kennis en praktijkervaring die cruciaal is voor commercieel succes.
Het initiatief is destijds ontstaan bij de Universiteit van Amsterdam  waar het bestrijden van micro-algen in het buitenwater centraal stond. Middels de realisatie van verschillende pilot systemen (2bassins) in Nederland (21993 – 2004)  is de  afgelopen jaren unieke kennis en praktijkervaring opgebouwd. Als grondlegger van de technologie (2bassins) in Nederland richt AquaPhyto zich op productie en vercommercialisering van micro-wieren. Daarnaast vormen research & development een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.
De commerciële productielocatie met onderzoeksfaciliteiten is sedert enkele jaren in Flevoland gesitueerd. De infrastructuur van de locatie is uitermate geschikt voor de beoogde expansie in de komende jaren (2zie foto Groenboek, energietransitie).                                                                              
De eerste ontwikkeljaren van het bedrijf zijn gefinancierd door Spark Holding BV (2Emmen). Met Teijin, een van de belangrijkste Japanse investeerders in Nederland,  heeft AquaPhyto een overeenkomst gesloten.  De komende jaren zal Teijin investeren in onderzoekslijnen van AquaPhyto welke gebaseerd zijn  op de productie en toepassing van micro-wieren.  Deze activiteiten sluiten uitstekend aan bij de strategie van Teijin welke gericht is op innovatieve en duurzame ontwikkelingen op het gebied van energie en (2bio)technologie. Teijin een multinational met wereldwijd meer dan 150 deelnemingen in diverse bedrijven is onder meer gespecialiseerd in synthetische vezels,  plastics, pharmaceuticals  en health care (2nutra-ceuticals). Met de ondersteuning door Teijin worden productie, onderzoeksfaciliteiten en personele bezetting uitgebreid. Implementatie van de technologie in Japan en uitwisseling van kennis en ervaring  zullen resulteren in de introductie  van nieuwe hoogwaardige technologische ontwikkelingen. Ook in Nederland werkt AquaPhyto aan het verbreden van de samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid en met instellingen als Energy Valley en NOM.

Micro-Wieren
Micro-wieren zijn microscopische kleine waterplantjes en  kunnen worden beschouwd als ’s werelds rijkste natuurlijke voedselbronnen met een hoge voedingswaarde. Deze nutritionele waarde maakt dat zij uitstekend geschikt zijn als voedselbron voor mens en dier.  Daarnaast zijn zij als groene grondstof geschikt voor winning van producten en energiedragers. Deze aquatische biomassa kan worden omgezet in biodiesel en is daarmee een alternatieve bron van energievoorziening.
Er bestaan 80.000 soorten waarvan de marktpotentie nog nauwelijks is benut.  Momenteel werkt AquaPhyto aan tien ontwikkeltrajecten, waaronder toepassing  voor biobrandstoffen, CO2 fixatie, waterzuivering, diervoeders (2feed) , humane voeding (2food), agro-chemicaliën en aquacultuur.
Onder meer is een ontwikkeltraject gestart in samenwerking met Koninklijke Prins & Dingemanse waarbij de toepassing van micro-wieren in combinatie met ‘land based’ aquacultuur (2schelpdieren) centraal staat.
Het (2agro-bio)technologisch concept van AquaPhyto biedt een uitstekend perspectief in het kader van het streven naar duurzame landbouw en  het produceren in evenwicht met de omgeving.  Door de duurzame productiemethode en het plantaardige en veelzijdige karakter hebben micro-wieren inmiddels een brede maatschappelijke belangstelling.

Duurzame innovatie
Het innovatieve concept van AquaPhyto sluit goed aan bij de huidige mondiale ontwikkeling (2transitie) in het streven naar duurzame toepassingen.   AquaPhyto BV  
Science Park Watergraafsmeer   
Postbus 95132  
1090 HC Amsterdam
Info@AquaPhyto.nl
www.AquaPhyto.com     

Nieuwsarchief