Vuur in afvalverbrandingsinstallatie Eon ontstoken

22 feb 2010

De afvalverbrandingsinstallatie (Avi) van Eon in Delfzijl is deze week officieel in gebruik genomen. De bouw van de installatie heeft ruim twee jaar geduurd. In de 160 miljoen euro kostende Avi zal zowel huishoudelijk als bedrijfsafval worden opgestookt.

Er is lang verzet geboden tegen de AVi door stichting Natuur en Milieu. Volgens de stichting zou de oven het natuurgebied rond de Waddenzee in de war brengen. Natuur en milieu bracht de zaak naar de Raad van State die de klachten van de hand wees.

De Avi kan ruim 275.000 ton afval aan. De stoom die bij de energieopwekking vrijkomt, wordt geleverd aan bedrijven in de omgeving als Bio MCN, PPG Insutries Chemicals en Zeolyst. De afnemers, die zich al in 2008 aan het project conformeerden, zetten de stoom in voor hun eigen productieprocessen. Voor de levering is een 3 kilometer lange stoomleiding nodig die in opdracht van Groningen Seaports werd aangelegd door A. Hak Infranet en Eneco’s infratak Joulz. Jaarlijks komt er ruim 700.000 ton stoom vrij.
Geschat wordt dat het stoomnetwerk over twee tot drie maanden helemaal klaar is.

Bron: Energy Valley, Groningen Seaports

Nieuwsarchief