Vijftien consortia ontwikkelen marktmodellen voor groen gas

03 jun 2010

Vijftien consortia, bestaande uit verschillende bedrijven en kennisinstellingen, gaan zich buigen over de marktkansen van biogas en groen gas. De samenwerkingsverbanden zijn donderdagochtend opgericht tijdens de bijeenkomst ‘Business Development Groen Gas’ in Meppel. Daar kwamen organisaties uit met name Noord-Nederland en Noord-Holland, de Energy Valley regio, samen om concrete stappen te zetten naar het verhandelen van groen gas en biogas.

Omdat de markt voor deze duurzame energievormen nog vrij nieuw is, zijn onder meer producenten, leveranciers, netbeheerders en kennisinstellingen druk bezig businessmodellen te ontwikkelen. Ideeën die de opgerichte consortia, waar onder andere AVEBE, DHV, Suiker Unie, Alliander, E-kwadraat advies, de Hanzehogeschool Groningen en Biogas Centrum Groningen in deelnemen, verder gaan uitwerken zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe technieken om digestaat te verwerken en de daarin aanwezige mineralen te verwaarden, het verhogen van de biogasproductie uit zuiveringsslib door de waterschappen en het opzetten van een virtuele markplaats voor biogas.

Biogas en groen gas gaan een steeds grotere rol spelen in de duurzame energievoorziening in Nederland. Biogas, dat ontstaat door het vergisten of vergassen van biomassa, en groen gas, biogas dat opgewerkt is naar aardgaskwaliteit zodat het geïnjecteerd kan worden in het aardgasnet, worden al op grote schaal geproduceerd in de Energy Valley regio en daarbuiten. 

De bijeenkomst werd gehouden bij Waterschap Reest en Wieden in Meppel, op initiatief van de N.V. NOM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de stichting Energy Valley. De consortia gaan zelfstandig werken aan de vraagstukken en ideeën. In het najaar komt het voltallige gezelschap weer bijeen om de voortgang te bespreken en verder te praten over de kansen in de markt voor groen gas en biogas.

Nieuwsarchief