Vijf miljoen subsidie voor twaalf innovatieve projecten

22 mrt 2012

Twaalf projecten in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen ontvangen samen een totaal subsidiebedrag van € 5 miljoen. Het gaat om projecten in de sectoren agribusiness, energie, life science, sensortechnologie en watertechnologie. Dit heeft de bestuurscommissie van Economische Zaken van het SNN op dinsdag 20 maart 2012 besloten.


Deze projecten zijn gehonoreerd uit de zogenaamde najaarstender die in december vorig jaar geopend is. In totaal dienden 26 projecten een subsidieaanvraag in. De najaarstender is een vervolg op de voorjaarstender 2011, waarin ook € 5 miljoen subsidie beschikbaar is gesteld voor dezelfde sectoren. Er zijn toen acht van de twintig aanvragen gehonoreerd. In de voorjaarstender was ook een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar voor de sector Toerisme. Aan vijf van de dertien aanvragen is een subsidie beschikbaar gesteld.

Herkomst tendergelden

Het budget van € 12,5 miljoen voor de tenders in 2011 komt voor een deel uit het programma 'Koers Noord: op weg naar pieken' en voor een deel uit vrijgevallen middelen van oude programma’s.

Evaluatie tenders

De tendersystematiek is nog niet eerder door het SNN toegepast. De aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria, zoals innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bij vorige programma’s is het molenaarsprincipe toegepast waarvoor het adagium geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op dit moment wordt de tendersystematiek geëvalueerd. In de evaluatie wordt gekeken naar efficiency, effectiviteit, organisatie en uitvoering. Mede op basis van deze evaluatie wordt in de loop van 2012 besloten of er nieuwe tenders komen in 2012 en 2013.

Bron: SNN

Nieuwsarchief