Vervolg onderzoek energiegebruik en binnenklimaat op alle Groningse basisscholen

21 jun 2012

De provincie Groningen wil alle basisschoolgebouwen in Groningen onder-zoeken. Op dit moment worden in krimpgebieden in Groningen 160 scholen in elf gemeenten onderzocht. De drie noordelijke provincies hebben geld gekregen van Europa en Rijk voor de uitvoering van het project “Binnenklimaat en energiebesparing scholen”, als onderdeel van het 100.000 Woningenplan. Andere gemeenten ervaren dezelfde problemen en diverse gemeenten hebben al interesse getoond in deelname. Er resteren nog 205 gebouwen die onderzocht moeten worden. De provincie Groningen steekt  370.000 euro in het vervolg, zodat 123 extra schoolgebouwen onderzocht kunnen worden.

De kwaliteit van basisschoolgebouwen in Groningen is een urgent probleem: ze verslinden energie en het klimaat in de klassen is erg slecht. In krimpgebieden zijn de problemen het grootst omdat scholen daar ook nog te maken hebben met dalende leerlingaantallen. Daarom zijn deze scholen met voorrang onderzocht. Met de resultaten in de hand kan men de vraag beantwoorden welke scholen uitgebreid, opgeknapt, nieuw gebouwd of gesloopt moeten worden. “Het is uiteindelijk de bedoeling dat het schoolklimaat voor kinderen in de klassen verbeterd. Waarbij we letten op een goede spreiding over de provincie. Doordat vele scholen energiezuiniger zullen worden, is een belangrijk bijkomstig doel natuurlijk ook een beter klimaat in zijn algemeenheid. Ook dat vinden we als provincie belangrijk”, aldus gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh.

De problematiek van schoolgebouwen is gemeenteoverstijgend en raakt belangrijke kwesties als leefbaarheid, krimp, duurzaamheid, energiebesparing en gezondheid en milieu. Samen met schoolbesturen, gemeenten en Bureau Scholenbouwmeester zoeken wij naar oplossingen voor gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige basisschoolgebouwen. Zoals met het proefproject Schoolschap in Oost-Groningen, een werkmaatschappij van gemeenten en school-besturen die voor een beperkte regio de onderwijshuisvesting moet verzorgen.

De eerste onderzoeksresultaten zijn afgelopen februari gepresenteerd op de Manifestatie “Scholen voor het Noorderland”. Acht andere Groninger gemeenten hebben interesse om aan het onderzoek deel te nemen. De provincie stelt extra geld beschikbaar om nog eens 123 basisschoolgebouwen te onderzoeken. De andere 82 onderzoeken worden op een andere wijze bekostigd bekostigd. De noordelijke provincies hebben het Bureau Scholenbouwmeester in het leven geroepen om de onderzoeken uit te voeren en kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen over deze problematiek. In opdracht van de provincie gaat dit expertisecentrum ook de vervolgonderzoeken uitvoeren.

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief