Vergunning voor grootschalige biovergister in Wijster

13 jan 2010

De provincie Drenthe heeft een milieuvergunning verleend aan Attero in Wijster voor een biovergistingsinstallatie. De vergister kan jaarlijks ongeveer 90.000 ton organisch afval verwerken tot ruim 10 miljoen kubieke meter biogas. Na zuivering levert dat 6 tot 8 miljoen m3 groengas op die kan worden geïnjecteerd in het landelijke aardgasnet. Attero heeft daarvoor al voorzieningen op het terrein.

De vergister is een tussenstap in het afvalverwerkingsproces waarbij Groente-, Fruit- en Tuinafal (2GFT) en andere organisch materiaal uit het restafval vergist worden tot biogas. Het restant (2digistaat) zal vervolgens via de gebruikelijke werkwijze worden gecomposteerd of worden verbrand. Het biogas wat bij de vergisting ontstaat zal op de locatie tot aardgaskwaliteit worden opgewerkt.

Attero gaat onderzoeken of en hoe de warmte van de huidige verbrandingsinstallatie gebruikt kan worden voor het vergistingsproces. Daarvoor is wellicht een groter schaalniveau nodig. Bij vestiging van andere warmtevragende bedrijven op het terrein,  zoals Noblesse zich voorneemt, komt daar zicht op.

De biovergister kan een flinke stap betekenen in de ontwikkeling van het MERA-terrein in Wijster tot Energie Transitiepark (2ETP). Een ETP is een clustering van bedrijven en instellingen die zicht richten op het ontwikkelen, produceren, toepassen en gebruiken van duurzame energie en duurzame technologie en elkaar hierin versterken. Daarnaast past het voornemen prima in het provinciale streven om de productie en toepassing van Groen Gas te vergroten.

Attero wil de biovergister bouwen zodra zij een rijkssubsidie ontvangt uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (2SDE). Daarover komt in de loop van 2010 duidelijkheid.

Bron: Provincie Drenthe

Nieuwsarchief