Veel subsidieaanvragen voor noordelijke speerpunten

02 sep 2013

Vandaag sloot het subsidieloket van de tender Transitie II en Pieken. In totaal hebben 44 projecten bij het SNN subsidie aangevraagd voor de noordelijke speerpunten watertechnologie, energie, Life Science, agribusiness en sensortechnologie. Er is in totaal voor een bedrag van ruim € 62 miljoen aan projecten ingediend en er wordt ruim € 15 miljoen subsidie gevraagd. Er is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN. Het SNN is blij verrast met het grote aantal aanvragen.

Tender 2013
Projecten gericht op de vijf noordelijke speerpunten konden vanaf 1 juni een aanvraag indienen. De projecten worden inhoudelijk beoordeeld op innovatie en wijze van samenwerken en worden geranked aan de hand van een vooraf vastgesteld puntensysteem. Hoe hoger het project scoort, hoe groter de kans dat het voor subsidie in aanmerking komt. De projecten kunnen een subsidie van maximaal 30% krijgen. Mocht het subsidieplafond worden overschreden door meerdere aanvragen die een gelijke score bij de ranking halen, dan zal er tussen deze projecten een loting worden verricht door een notaris. De Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN besluit op 1 november 2013 welke projecten subsidie krijgen. Daarna krijgen alle subsidieaanvragers bericht.  

Het geld is afkomstig uit een overeenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en het SNN over de herinzet van geld uit oude subsidieprogramma’s. Eerder verdeelde het SNN in twee rondes aan 25 projecten een totaalbedrag van 12,5 miljoen euro.

Nieuw in deze tender was dat aanvragers de mogelijkheid werd geboden om de aanvraag digitaal in te dienen. Van die mogelijkheid hebben uiteindelijk 26 aanvragers gebruik gemaakt.

Nieuwsarchief