Veehouders willen gasnota verlagen met warmte van melk

13 mrt 2013

Melkveehouders in Leeuwarden overwegen energie te gaan besparen door warmte te benutten die vrijkomt bij de koeling van verse melk. Daarover hebben zij zich laten voorlichten bij de maatschap Zeinstra in Stiens, die al een warmteterugwinningsysteem gebruikt. De gemeente Leeuwarden wil hier subsidie voor beschikbaar stellen.

Bron: Leeuwarder Courant 

Nieuwsarchief