Vacature directeur stichting Energy Valley

07 jun 2008

Vacature Directeur Stichting Energy Valley

Looptijd: 1 oktober 2008 tot en met 31 december 2011
Bezetting: 0,6-0,8 fte 
Standplaats: Groningen

Noord-Nederland heeft zich sinds 2003 ontwikkelt tot dé Energy Valley regio van Nederland. De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de Kop van Noord-Holland zijn niet voor niets dé proeftuin op energiegebied. Dankzij de grootste aardgasvelden van West-Europa en de daardoor aanwezige kennis over energie en energiewinning is er een hoge dynamiek aan energiepartijen en -investeringen. Niet voor niets werken bijna 20.000 mensen in Noord-Nederland in de energiesector, zowel op het gebied van traditionele als nieuwe energie. Alleen met de grote projecten ligt er de komende jaren al een potentieel van ruim €10 miljard aan investeringen, 28.000 manjaren en 1.600 directe en 3.700 indirecte banen. De noordelijke energiesector is daarmee een belangrijke nationale economische motor.

Stichting Energy Valley
In 2003 is op voordracht van een aantal publieke en private partijen de stichting Energy Valley opgericht om uitwerking te geven aan de noordelijke energieambities. De nadruk ligt daarbij op het bevorderen van een duurzame energie-economie en werkgelegenheid in Noord-Nederland. De stichting bepaalt hiervoor samen met de stakeholders de kansrijke opties. Vervolgens zet de stichting zich in om met bedrijven, (2semi-)overheden en kennisinstellingen deze kansen te verzilveren. De stichting fungeert daarbij als spreekbuis, intermediair en loket voor duurzame energie-investeringen in Noord-Nederland.

De stichting is een publiekprivate samenwerking, gefinancierd door het bedrijfsleven en overheidspartijen. De huidige financieringsperiode eindigt op 30 september as. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om direct aansluitend per 1 oktober een doorstart te maken op basis van hernieuwende financiering. Deze periode zal lopen tot 31 december 2011. Voor deze periode wordt een directeur voor de stichting gezocht. De directeur verricht zowel leidinggevende als uitvoerende werkzaamheden enerzijds in de bestuursrol voor de stichting Energy Valley en anderzijds functioneel als directeur van de uitvoeringsorganisatie van de stichting.

Functie-inhoud
De directeur dient in staat te zijn creatieve concepten op het snijvlak van regionaal economische ontwikkeling en energiestrategie te formuleren. De directeur geeft daarbij leiding en sturing aan een organisatie van circa 10 fte. De directeur is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en financieel functioneren van de stichting. De directeur dient met de interne organisatie en externe partijen de strategische keuzes voor Energy Valley te vertalen in concrete acties. Voorts fungeert de directeur als gezicht en voorman voor de stichting. De directeur legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht en pleegt regulier overleg met de noordelijke provincies.


Functie-eisen
De directeur moet beschikken over:

  • ruime leidinggevende ervaring.
  • ruime ervaring en een goed contactennetwerk in zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als in de top van het relevante bedrijfsleven.
  • ruime kennis en ervaring op het gebied van strategievorming voor regionaal-economische ontwikkeling en het vermogen regie op dit punt te formuleren en organiseren. 
  • ruime kennis en ervaring op het gebied van de (2Noord-)Nederlandse energiesector (2upstream bedrijfsleven, EDB’s, toeleveringsmarkt en duurzame energie) en het vermogen regie en strategie op dit punt te organiseren.
  • ruime kennis van de economische structuur van het Noorden van Nederland.
  • goede representatieve en communicatieve vaardigheden om te kunnen fungeren als boegbeeld voor Energy Valley.
  • het vermogen om relevante partijen (2overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten) te betrekken bij en binden aan Energy Valley.
  • kortom: netwerkvaardigheden en het beschikken over een groot en bewezen netwerk in deze sector is een pré.
  • Gevraagde competenties zijn: doelgericht handelen, ambitie, bestuurssensitiviteit, netwerkvaardigheid, visie en samenbindend leiderschap.

Salaris
Het salaris bedraagt maximaal € 7000 bruto gebaseerd op een werkweek van vier dagen. De directeur wordt benoemd per 1 oktober 2008, als de fondsen voor de komende periode van Energy Valley definitief zijn toegekend.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht Energy Valley, de heer Max van den Berg, Commissaris van de Koningin Groningen, tel. 050 - 316 4775 of de heer Siem Jansen, directeur van de NOM, tel. 050 521 44 44

Sollicitaties
Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Uw sollicitatie met CV kunt u tot 18 juni 2008 richten aan de Provincie Groningen, afdeling Personeel + Organisatie, Postbus 610, 9700 AP Groningen of via e-mail naar vacatures@provinciegroningen.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 3 juli a.s.

Nieuwsarchief