VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zien kansen voor topsectoren

18 sep 2013

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zien voor het Noorden grote kansen binnen de sectoren Water, Energie, Agribusiness en HealthyAgeing. Ze zeggen dat in een reactie op de Miljoenennota. Voor economische groei is het bevorderen van de export van belang. Directeur Lambert Zwiers ziet enorme mogelijkheden voor het noordelijk bedrijfsleven. 'Maar dan moet er wel een tandje bij.' Daarvoor moet er volgens beide werkgeversorganisaties ook geïnvesteerd worden in onze internationale verbindingen: Groningen Airport Eelde en de spoorlijn Groningen-Bremen.

In de Rijksbegroting voor 2014 zijn aanknopingspunten voor economisch herstel. Dat stellen VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord. Zo wordt de bouw- en woningmarkt gestimuleerd en neemt het Kabinet maatregelen die meer ruimte geven voor alternatieve kredietverlening. Directeur Lambert Zwiers vindt dat de overheid het bedrijfsleven optimaal moet faciliteren. 'Uiteindelijk zijn het de bedrijven die voor economisch herstel moeten zorgen.'

De pijn van de recessie wordt nog wel hevig geleden, ondanks dat de Miljoenennota het bedrijfsleven relatief ontziet. Met een oplopende werkloosheid en de onder druk staande koopkrachtontwikkeling gaan veel kleinere ondernemers opnieuw een zeer moeilijk jaar tegemoet. De politiek moet het bedrijfsleven meer ruimte geven om te ondernemen. Beide zijn blij met de impulsen voor de bouw- en woningmarkt en de aanpak van pensioenfondsen waardoor meer ruimte ontstaat voor kredietverlening.

Volgens de noordelijke werkgeversorganisaties is het bedrijfsleven nu aan zet om de kansen op te pakken die deze maatregelen bieden. Lambert Zwiers: 'We kunnen lang blijven klagen over allerlei negatieve maatregelen van het Kabinet en over de moeilijke tijd waarin we zitten. Dat heeft echter geen zin: we moeten aan de slag, het bedrijfsleven voorop.'

 


Nieuwsarchief