Universitaire netwerkorganisatie University Campus Fryslân in Leeuwarden

14 apr 2011

Leeuwarden krijgt een universitaire netwerkorganisatie genaamd de Univerity Campus Fryslân (UCF), dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Aan het UCF kunnen studenten terecht voor verschillende masteropleidingen als watertechnologie, toerisme, groene lifescience, leefbaarheid en duurzame energie. Het UCF vormt een samenwerkingsverband tussen de provincie, de gemeente, de Friese hogescholen NHL, Stenden en Van Hall Larenstein, de universiteiten van Groningen, Twente, Wageningen en Delft,  de Fryske Akademy, de Waddenacademie en Watertechnologisch instituut Wetsus.

De opleidingen die de UCF zal bieden focussen zich op Friese economische speerpunten als watertechnologie, het opwekken van energie uit getijdenbeweging en de betekenis van meertaligheid in Europa. Naast het bieden van opleidingen op deze gebieden wil de UCF een brug slaan tussen academisch onderwijs en onderzoek en het Friese middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Bovendien zal de instelling jonge afgestudeerden in contact brengen met het bedrijfsleven en hen helpen als zij een eigen onderneming willen opstarten.

 

Provincie en gemeente dragen de eerste ontwikkelkosten voor de University Campus Fryslân. De provincie Fryslân draagt 16,4 miljoen euro bij en de gemeente Leeuwarden 2 miljoen euro voor vier jaar. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leeuwarden gaven eind 2010 unaniem hun fiat voor het ontwikkelen van de plannen. Het is nu aan hen om te oordelen over de uitwerking het Programma University Campus Fryslân 2010 - 2015.

Bron: Gemeente Leeuwarden

Nieuwsarchief