Topdrukte op zonnige Solar Day

08 jul 2010

Het was gezellig druk woensdag op de Solar Day in Bolsward, op de rustdag van de DONG Energy Frisian Solar Challenge. Niet alleen waren de deelnemende teams aanwezig om hun boten te showen en een vorkje mee te prikken bij de barbecue, ook een zeer groot aantal belangstellenden kwam naar de Friese stad voor deze dag, aangeboden door de stichting Energy Valley en haar partners Gasterra, Hanzehogeschool Groningen, Gasunie, gemeente Leeuwarden, Energie Centrum Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Siem Jansen, voorzitter van de zonnebotenrace langs de Friese Elfsteden, trapte de middag af met een korte speech waarin hij een oproep deed vooral lid te worden van de vriendenclub van de Solar Challenge. Jansen kondigde met grote trots aan dat de wedstrijd, waarvan dit de derde editie is, het grootste solar boat event ter wereld is.

Vervolgens was het aan minister Huizinga van VROM om alle bezoekers welkom te heten. “De zon is een belangrijke energiebron, dus waarom zouden we in de transitie naar duurzame en hernieuwbare energie daar geen gebruik van maken?”, aldus Huizinga.

Tijdens de prijsuitreiking die volgde werden de winnaars van de verschillende klassen van de etappe Sloten-Bolsward in het zonnetje gezet op het podium, en werd ook de Energie Transitie creative idea prize uitgereikt aan het Andela Solar Team. 

Directeur van de stichting Energy Valley, Gerrit van Werven, heette daarna iedereen welkom, en verwees daarbij naar het appèl dat die dag gedaan was in advertenties in de grote dagbladen, waarin de nieuwe regering wordt opgeroepen tot een ambitieus energiebeleid. “Er is een continu en duurzaam beleid nodig, in plaats van de tombola die het de afgelopen jaren soms was”, sloot Van Werven af waarna hij het startsein voor de barbecue gaf. 

 

Nieuwsarchief