Toch natuurvergunning voor kolencentrale RWE

20 jun 2012

RWE krijgt alsnog een Natuurbeschermingswet-vergunning van de drie noordelijke provincies en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Volgens hen heeft het energiebedrijf de effecten op de natuur beter inzichtelijk gemaakt. Daarnaast heeft RWE een pakket maatregelen gepresenteerd, die de natuur in de omgeving van de centrale moet versterken.

Door het inzichtelijk maken van de effecten en het opstellen van de natuurmaatregelen voldoet RWE aan de voorwaarden voor de laatst benodigde vergunning voor de energiecentrale in de Eemshaven.

RWE heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de punten waarop de Raad van State eerder de vorige vergunning vernietigde. Op basis van onderzoek en monitoring geeft het bedrijf nu extra onderbouwing. Zo is beter in kaart gebracht hoe de verruiming van de haven en de komst van de centrale samenhangen. Verder blijkt uit het onderzoek van het energiebedrijf dat onder andere zeehonden en bruinvissen geen last hebben van bouwgeluid en dat het koelwater van de centrale de watertemperatuur niet te veel laat stijgen.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief