Succesvolle regiobijeenkomsten innovatietafel Smartgrids

02 feb 2012

Frits Verheij, Director Smart Energy bij KEMA en kwartiermaker bij deze innovatietafel, gaf een uitgebreide presentatie. Namens het ministerie van EL&I gaf Project Manager Energie Bas Heijs uitleg over het Topsector Energie en fiscale instrumenten.

De uiteindelijke doelstelling van deze bijeenkomsten: samenwerken, keuzes maken, initiatieven formuleren en commitment creëren binnen de gouden driehoek. En dat is gelukt!.

Er is uitvoerig met elkaar gesproken op basis van vier gedefinieerde lagen binnen SG; te weten: fysieke (energie) infrastructuur, ICT / Virtuele infrastructuur, Productendiensten, sociale innovatie. Per laag zijn aan de hand van break out sessies verschillende innovatielijnen per laag besproken waarin voldoende ruimte was voor discussie. Deze discussies hebben richting gegeven aan de behoeften op innovatiegebied, de benodigde concrete bijdrage en een algemeen beeld van de ontwikkeling van smartgrids geschetst.

De grote interactie en welwillendheid van de deelnemers om mee te denken draagt bij aan het uiteindelijk tot stand komen van innovatiecontracten.

Deze regionale bijeenkomsten hebben een goede start gegeven aan de samenwerking binnen het Innovatiecontract Smart Grids. De grote opkomst en interactieve deelname kunnen dan ook een goede reden zijn dit soort bijeenkomsten in de toekomst vaker te organiseren.

Presentaties zijn hier te downloaden.

Bron: Federatie Elektrotechniek

Nieuwsarchief