Succes project Flexines: huishoudens besparen 10-20 procent energiekosten

06 jul 2011

Dat een multidisciplinair project op meerdere terreinen succesvol kan zijn, bewijst het project Flexines waarvan de Hanzehogeschool Groningen de penvoerder is. Het driejarige project richt zich op een actief demand side management (DSM), waarbij de gebruiker moet worden verleid om de inzet van zijn elektrische apparaten (koelkast, wasmachine, diepvriezer, etc.) flexibel aan te passen aan het aanbod van de netbeheerders en daarnaast toch het comfort te krijgen dat hij wenst.

Het project Flexines is een samenwerking tussen de partners van RenQi (Hanzehogeschool Groningen, KEMA en TNO), RUG, Icopal, Gasterra en Energy Valley. Het project wordt voor een gedeelte gefinancierd door de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen, het Ministerie van EZ en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen. (EFRO).

Nu het tweede jaar van het project is afgesloten, zijn de eerste resultaten bekend gemaakt. En die zijn dat het Flexines concept werkt! Uit modelberekeningen blijkt, dat er op een gemiddelde Nederlandse dag door een huishouden met de modernste apparaten ca 10 procent op de kosten kan worden bespaard, zonder dat het comfort daar onder lijdt. In bepaalde situaties is een kostenbesparing van zelfs meer dan 20 procent mogelijk. Voor een dergelijk huishouden betekent dat al gauw een besparing van een paar honderd euro's op de jaarlijkse energierekening.

Omdat de resultaten zeer hoopgevend zijn, wordt nu gewerkt aan een praktijkopstelling in het lab van RenQi met het accent op de aansturing van de apparatuur. Voor het laatste jaar van het project staat dus het gedrag en het verbruik van de apparaten centraal. Op deze wijze worden de resultaten gecompleteerd en is de verwachting dat in de zomer van 2012 een volledig werkende opstelling kan worden getoond.

Flexines is een voorbeeld van een project waarbij praktijkgericht onderzoek wordt gedaan aan een hogeschool. In het kader van kenniscirculatie zijn er vijf docenten/promovendi binnen het project actief. Vier van de Hanzehogeschool Groningen en één van de Rijksuniversiteit Groningen. De binnen Flexines opgedane kennis wordt zowel in het onderwijs als in het onderzoek ingebracht en is daarmee een goed voorbeeld van kenniscirculatie in de praktijk.

Bron: Hanzehogeschool Groningen

Nieuwsarchief