Subsidieaanvraag voor onderzoek in De Groene Compagnie

18 mrt 2010

De gemeente Hoogezand-Sappemeer vraagt subsidie aan voor een haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energiebronnen binnen het project De Groene Compagnie bij het Eems Dollard Regio-project ‘Nachhaltige Energie Nederland Duitsland’.

De TU Delft deed in 2009 in opdracht van de provincie Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer onderzoek in De Groene Compagnie. Hieruit bleek dat het gebied zich uitstekend leent voor toepassing van duurzame energiebronnen in combinatie met woningbouw. Vooral energie uit zon, wind, afval en biomassa, maar ook bij technieken als warmte- en koudeopslag en geothermie scoort het gebied goed. De Groene Compagnie is dan ook aangewezen als proef voor onderzoek naar duurzame energie. Met de subsidie dat aangevraagd is kunnen de uitkomsten van dit rapport op haalbaarheid getoetst worden.

Het project ‘Nachhaltige Energie Nederland Duitsland’ is door de Eems Dollard Regio in het leven geroepen om lokaal duurzame energie-initiatieven bij het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te stimuleren. Het project wordt ondersteund door de Duitse en Nederlandse overheid. Goede duurzame energie-initiatieven worden gestimuleerd om te kopiëren naar de Eems Dollard Regio.

Bron: Nieuwsbank

Nieuwsarchief