Studiemiddag kleinschalige windenergie

12 nov 2007

Op woensdag 21 november is er in Leeuwarden een studiemiddag over kleinschalige windenergie, georganiseerd door Van Hall Larenstein Training & Consultancy. De dag is voor iedereen die geïnteresseerd is in windturbines en decentrale energieopwekking.

Sprekers die dag zijn Xanto Klijnsma (2VHL), Sietze Bottema (2VHL), Cor Kamminga (2KNN), Werna Udding (2Provincie Groningen) en Balthasar Klimbie (2Fortis). Tijdens de middag worden plaatsingsmogelijkheden, ruimtelijke inpasbaarheid, regelgeving en vergunningverlening behandeld. Ook wordt gekeken naar de markt met van kleine windturbines: welke ontwikkelingen zijn te verwachten en wat is interessant voor particulieren?

De studiemiddag wordt gehouden bij hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Het begint om half twaalf.

Nieuwsarchief