Studiemiddag bio-energie en ethiek

03 sep 2007

{mosimage}Op vrijdag 28 september houden Bio Energie Noord, het VU podium en hogeschool Van Hall Larenstein de bijeenkomst: ‘Energie uit biomassa: ethisch dilemma of unieke kans?’ De studiemiddag staat in het teken van de ontwikkelingen op bio-energie gebied en de ethiek daaromtrent.

 

De Europese afspraken rond het gebruik van biobrandstoffen en CO2 vermindering leiden tot een snelle ontwikkeling van de energie productie uit biomassa. Deze biomassa kan bestaan uit restproducten uit de industrie, uit de landbouw of uit de bosbouw. Het kan ook gaan om de hoofdproducten uit de landbouw. De verbranding van graan, de productie van ethanol uit suikerbieten, de vergisting van maïs zijn voorbeelden van de rechtstreekse inzet van primaire landbouwproducten voor de energieproductie. Dit leidt tot verhoging van de prijs van agrarische producten, de prijs van ons voedsel stijgt hierdoor mee.

Is het wel ethisch verantwoord om in een wereld waar nog steeds honger heerst voedsel te gebruiken om onze energiebehoefte te dekken?  Of is de jarenlange trend van dalende productieprijzen voor de landbouw de oorzaak van de verpaupering van platteland. Als dat zo is, zijn de stijgende prijzen dan misschien de redding voor de landbouw?

De studiemiddag begint om 15:00 uur in De Werkplaats in Annerveense kanaal. Aanmelden kan via www.bioenergienoord.nl

 

Nieuwsarchief