Stimulering Duurzame Energieproductie (2SDE)

10 mrt 2008

Per 1 april 2008 start de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (2SDE). Investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/kracht-koppeling (2wkk) kunnen gebruik maken van de SDE. Daarmee ondersteunt EZ ondernemers die energie produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast. Het gaat om projecten die nog net niet uit de kosten komen zonder geld van de overheid.
Stichting Energy Valley organiseert in samenwerking met SenterNovem en Bioenergie Noord een informatiebijeenkomst. Meer informatie vindt u in de Evenementenagenda op de Homepagina.

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie:
De ministerraad heeft op 13 juli 2007 op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het 'Ontwerpbesluit Stimulering duurzame energieproductie' (2SDE). Het gaat om projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/kracht-koppeling (2wkk). In de periode 2007-2011 wordt 326 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de SDE. De SDE is de opvolger van de MEP die op 18 augustus 2006 op 0 is gezet. SenterNovem wordt de uitvoerder van de regeling.

Binnen de SDE zijn een aantal subsidiecategorieën bepaald, de zogenaamde productiecategorieën. De productiecategorieën wind op land, warmtekrachtkoppelingen (2WKK), zon pv en biomassa gaan in 2008 open. De productiecategorieën wind op zee en grootschalige biomassa zullen later volgen. Nadere definiëring van de productiecategorieën volgt met de publicatie van de Ministeriële Regelingen van de SDE, naar verwachting in maart 2008.

Het subsidiebedrag is jaarlijks variabel en gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt. Daarnaast kunnen indien nodig ook andere correcties worden vastgesteld. De subsidieregeling zal zo vroeg mogelijk in 2008 in werking treden.

De SDE is een belangrijk instrument binnen het werkprogramma 'Schoon en Zuinig, nieuwe energie voor het klimaat', waarin het kabinet uiteenzet hoe Nederland 20% hernieuwbare energie in 2020 kan halen.

Nieuwsarchief