Stijgende lijn voor bio-energie in Nederland

15 mrt 2011

Agentschap NL concludeert in het ‘statusdocument Bio-energie 2010’ dat hernieuwbare energie verder in opmars is. 75 procent van de hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa. Vorig jaar kwamen 20 bio-energie installaties erbij in Nederland. In totaal is in 2010 met bio-energie 68 PJ geproduceerd. Hiermee kan het huishoudelijk aardgasgebruik van zo’n 1,3 miljoen gezinnen vervangen worden.

Door de stimulering vanuit de overheid signaleert Agentschap NL grote stijgers in de productie van bio-elektriciteit, de productie van biogas en het gebruik van biomassa in de transportsector. Gemiddeld over 2009 en 2010 was het aandeel hernieuwbare energie 3,9 procent. Daarmee worden stappen gezet in de realisatie van de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Opvallende ontwikkeling
De productie van groen gas is in de afgelopen periode sterk ontwikkeld, ondermeer door de opname van groen gas in de stimuleringsregeling SDE. Groen gas, gemaakt uit biogas, wordt in het bestaande aardgasnetwerk ingevoed en zo naar de eindgebruikers getransporteerd. De jaarlijkse productiecapaciteit van alle groen gas productielocaties is in 2010 gegroeid met ongeveer 16 miljoen kubieke meter naar totaal 37 miljoen kubieke meter.

Bewerking van biomassa
Door biomassa (zoals hout) voor te behandelen kan deze beter getransporteerd en in installaties gebruikt worden. Met één zo’n bewerkingstechniek –torrefactie- is Nederland in 2010 een koploper geworden. In 2011 komt naar verwachting de Nederlandse productiecapaciteit van getorreficeerd hout boven de 100.000 ton/jaar uit.

Bron: Agentschap NL

Nieuwsarchief