Stichtingbestuur TOP of Holland Nordconnect Challenge be

22 feb 2008

Het stichtingbestuur van de TOP of Holland Nordconnect Challenge heeft donderdag 20 februari in nauw overleg met SNN Nordconnect besloten de samenwerking met de organisator van de Top of Holland Nordconnect Challenge te beëindigen. De reden hiervoor is een verschil van inzicht over de organisatie van de Challenge.

Het Stichtingbestuur van de TOP of Holland Nordconnect Challenge ziet het als haar eerste zorg het kwaliteitsniveau van het evenement bewaken. Hierbij gaat het om zaken zoals het aantal deelnemers, kwaliteitsniveau van de Challenge, inzet van capaciteit in de voorbereiding en de waarborg van de organisatie tijdens de Challenge. Op dit moment is het niet mogelijk deze zaken op het gewenste niveau uit te voeren. In overleg met de huidige organisator is daarom besloten de samenwerking stop te zetten.

De Challenge, die gepland staat van 11 t/m 19 oktober, heeft tot doel het noordelijke bedrijfsleven kennis te laten maken met de (2handels)mogelijkheden in de regio’s langs de Noordelijke Ontwikkelingsas. De route loopt vanuit Noord-Nederland naar St. Petersburg en weer terug. Het evenement is in Noord-Nederland met veel enthousiasme ontvangen. Daarom wordt de mogelijkheid voor samenwerking met een andere organisator verder onderzocht.

Deelnemers die het inschrijfgeld al hebben overgemaakt zullen dit volledig terug ontvangen. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Nordconnect, Communicatie, mw. Griette Vonck of Renate den Heijer, telefoonnummer 058-292 5118 of 058-292 54 47

Nieuwsarchief