Stichting Samen Energie Neutraal wil drie dorpen energieneutraal maken

12 jul 2013

De Stichting i.o. Samen Energie Neutraal (SEN) heeft tot doel hele dorpen en wijken in het noorden van het land energieneutraal te maken. Elk huis afzonderlijk energieneutraal maken kan meestal niet, maar in onderlinge samenwerking lukt het wel.

De stichting wil eerst de wensen van de bewoners onderzoeken en die als uitgangspunt nemen voor overleg met de politiek en de woningcorporaties. Alleen op deze manier kan het onderlinge wantrouwen worden weggenomen en kunnen goede investeringen voor de toekomst worden gedaan. Als eerste stap wil SEN het succes van de aanpak laten zien in drie dorpen in het noorden van het land, in elke provincie één.

De stichting is een samenwerkingsverband van architectenbureau B+O Architectuur en Interieur, bureau Decide, dat verbonden is met de afdeling sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, en voormalig directeur-bestuurder van de woningcorporatie Woonconcept te Meppel, Hedzer van Houten.

Architectenbureau B+O Architectuur en Interieur uit Meppel heeft diverse methodieken ontwikkeld om naoorlogse huizen goed te isoleren. Een van die methoden houdt in dat aan de buitenkant van het huis een extra schil wordt aan gebracht. Pieter Brink van B+O: ‘Daarmee brengen we het energiegebruik van een huis terug tot op een niveau waarop de bewoners zelf de benodigde energie kunnen produceren met zonnepanelen op het dak of in de buurt.’

Bureau Decide-RUG heeft uitgebreide ervaring in bewonersparticipatie in buurten, maar ook in energiecoöperaties. Wetenschappelijk directeur prof. dr. Frans Stokman, tevens voorzitter van Grunneger Power: ‘In al onze projecten nemen wij de wensen van de burgers als uitgangspunt. Politiek en woningcorporaties beseffen te weinig dat het de burgers zelf zijn die leefbaarheid produceren. Die eerste twee moeten alleen de condities creëren waaronder bewoners dit zelf samen kunnen doen. Alleen dan krijg je goede samenwerking tussen de burgers onderling en met de politiek en de woningcorporaties.’

Jurr van Dalen, eveneens met Decide-RUG verbonden, ervaart dit regelmatig in zijn functie als Statenlid in de Provincie Drenthe. Daar is veel ophef rond de te bouwen windmolenparken, terwijl er tegelijkertijd een sterke wens onder de bevolking leeft om over te gaan naar duurzame energie en energiebesparing.

Hedzer van Houten heeft als directeur van de woningcorporatie Woonconcept ervaren hoe belangrijk het is om de wensen van huurders als uitgangspunt te nemen. Van Houten: ‘Onze aanpak gaat ervan uit dat twintig procent van de energiebesparing ten goede moet komen aan de bewoners, zodat hun woonlasten nu en in de toekomst naar beneden gaan. De resterende tachtig procent wordt gebruikt om de investeringen te betalen. Zo gaan we er allemaal economisch op vooruit, krijgen we meer sociale samenhang in wijken en dragen wij bij tot een goed leefklimaat in de wereld. Afbreken van de woning en een nieuwe woning bouwen is twee keer zo duur als onze aanpak.’

Nieuwsarchief