Sterk eerste halfjaar voor Gasunie

27 jul 2012

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft over het eerste halfjaar van 2012 een nettoresultaat van 246 miljoen euro gerealiseerd. In het eerste deel van 2012 is meer transportcapaciteit verkocht. Ook zijn de inkomsten uit nieuwe investeringen en participaties gestegen ten opzichte van 2011, zoals de LNG-terminal Gate, die eind 2011 succesvol in bedrijf is genomen. Ondanks de ingebruikname van nieuwe projecten zijn de totale operationele bedrijfskosten van Gasunie niet gestegen. Dit is het resultaat van een efficiencyprogramma dat eind 2011 gestart is. De omzet van Gasunie over het eerste halfjaar is met ongeveer 39 miljoen euro gedaald. De belangrijkste oorzaak voor deze daling is de terugbetaling over het verleden van circa 113 miljoen euro over het eerste halfjaar die in de tarieven van GTS is verwerkt.

Dividend voor de Nederlandse Staat

Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor 2012 als geheel een omzet van circa 1,5 miljard euro. De verwachting is dat het nettoresultaat na belasting over de tweede helft van 2012 eveneens positief zal zijn, maar lager dan het resultaat over de eerste jaarhelft, omdat normaliter kosten en opbrengsten niet evenredig over het jaar worden gerealiseerd. Gasunie heeft de verwachting om over 2012 en navolgende jaren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, dividend uit te keren.

Gasrotonde werkt

Paul van Gelder, CEO Gasunie: 'Onze resultaten over het eerste halfjaar 2012 zijn robuust. Zij tonen aan dat investeringen in de gasrotonde niet alleen het Nederlandse energiebelang dienen, maar ook bedrijfsmatig lonend zijn. Gasunie is een financieel gezond bedrijf dat investeert op basis van solide business cases. Het is goed om te zien dat deze ook conform verwachting renderen. Hiermee borgen we bovendien de voorzieningszekerheid van gas in Nederland en Europa en dragen we bij aan de werkgelegenheid in Nederland. De spectaculaire groei van het jonge Nederlandse gashandelsplatform TTF is een indicatie dat ons land dankzij de gasrotondestrategie nu een toonaangevende markt is geworden voor de internationale gashandel. Dat levert eveneens voordelen op voor gasgebruikers. En daar mogen we trots op zijn.'

Nieuwsarchief