Startbijeenkomst van het innovatie en onderzoeksproject

10 mrt 2009

Woensdag 25 maart 2009, 9.00 uur tot 14.30 uur
Congrescentrum Aquaverium, De Finnen 1b, Grou

Zonnecellen kunnen er voor zorgen dat een product autonoom kan functioneren, zodat de gebruiker niet meer afhankelijk is van het elektriciteitsnetwerk. Het gebruik van photo-voltaische PV-technologie is voor veel bedrijven nog verre van vanzelfsprekend. Soms vanwege technische uitdagingen, soms doordat het lastig is de juiste markt te bereiken. Binnen het PV Embedded project zullen hogescholen en kennisinstellingen, samen met bedrijven uit de noordelijke regio, de kennis om PV succesvol toe te passen in producten verder uitbouwen. Daartoe zullen binnen het project een aantal nieuwe producten worden ontwikkeld, om al doende te ontdekken wat de kritische succesfactoren zijn voor het gebruiken van zonnecel technologie in producten.

Om te bepalen welke onderzoekvragen van belang zijn voor de betrokken bedrijven vindt op 25 maart 2009 een startbijeenkomst plaats, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Hier zal worden ingegaan op de actuele kennisvragen, en zal worden nagedacht over de ontwikkel- en onderzoeksprojecten die hierbij kunnen aansluiten. Op deze manier kunt u dus mede de onderwerpen bepalen waar de onderzoekers mee aan de slag gaan.

In het project wordt gewerkt binnen de ambitie van Energy Valley, en wordt samengewerkt door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Hanzehogeschool Groningen, het Cartesius Instituut, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Twente, Syntens, de NOM, de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland. Klik hier voor meer informatie

Programma: klik hier voor het volledige programma

Aanmelden: klik hier om u aan te melden

Nieuwsarchief