Stadsbestuur wil duurzaamheid in Groningen versnellen

27 nov 2007

Het college van burgemeester en wethouders wil de ontwikkeling van duurzaamheid in Groningen versnellen. In het Jaarprogramma Duurzaamste Stad 2008 presenteert het college ruim 200 projecten en acties die bijdragen aan het duurzamer maken van Groningen. Centraal staat het aanhaken bij en ondersteunen van veel goede duurzame initiatieven en trajecten die al gebeuren in de stad door partijen als ondernemers, ziekenhuizen, Akkoord van Groningen-partners (2universiteit, Hanzehogeschool, UMCG, gemeente), woningcorporaties, jongeren, buurt-bewoners, etc. De gemeente neemt ook nadrukkelijk zelf haar verantwoordelijkheid in het vraagstuk van klimaatverandering door eigen projecten te starten met duurzame effecten. Het doel is een schone, leefbare stad en een energie-neutrale stad in 2025 voor de huidige en toekomstige generaties.

In Nederland zijn veel steden bezig met duurzaamheid. In Groningen krijgt duurzaamheid inhoud doordat het college kiest voor twee concrete doelen: een schone, leefbare stad en energieneutraal in 2025. Stadjers gaan dat de komende jaren merken op veel gebieden. De straatverlichting gaat dimmen -rekening houdend met sociale veiligheid-, scholen gaan energie besparen en krijgen een gezonder binnenmilieu, nieuw- en verbouw van huurwoningen wordt duurzaam, huurwoningen worden energiezuiniger, de gemeente gaat met Vagron en NedCoat de mogelijkheid uitwerken om restwarmte van de afvalverwerkingfabriek Vagron te benutten, ondernemers worden gestimuleerd maatschappelijk verantwoord te produceren, het wordt groener in de stad, de stad krijgt een Energieloket en er komt een Energiemeter op de Grote Markt. Het is een greep uit de 217 acties die de gemeente samen met instellingen, partners en bewoners in de periode 2008 – 2012 gaat uitvoeren.

Mee doen
De effecten van de duurzame initiatieven en maatregelen moeten zichtbaar zijn in minder CO2-uitstoot, het op peil houden en verbeteren van het goede leefklimaat in Groningen (2schone lucht, water, bodem, groener, minder afval) en in het enthousiasme van steeds meer mensen die mee willen doen om van Groningen een duurzamere stad te maken.

Energiekennis
Door de aanwezigheid van instellingen als de universiteit, de Hanzehogeschool en stichting Energy Valley kan Groningen profiteren van veel kennis op het gebied van energie. Juist in de samenwerking verwacht het stadsbestuur de kracht van de stad te versterken en daarmee duurzaamheid te versnellen. 

Hefbomen
Bij het aantreden van het huidige college van PvdA, SP en Groen Links gaven de partijen aan te willlen werken aan een sterke, sociale en duurzame stad. De acties uit het Jaarprogramma Duurzaamste Stad 2008 moeten als hefbomen gaan werken om de ontwikkeling van de duurzaamheid in Groningen te versnellen.

Nieuwsarchief