Slechts kwart stadsbewoners bespaart op energie vanwege milieu

02 aug 2010

Nederlandse stedelingen zijn bereid zuiniger om te gaan met energie, maar men zou dit doen vanwege de kosten en niet vanwege het milieuaspect. Dit blijkt uit onderzoek van IBM onder bewoners van de tien grootste Nederlandse steden.

Ook de inzichtelijkheid van de energierekening heeft invloed op het energieverbruik, blijkt uit het onderzoek. Driekwart van de stedelingen geeft aan zuiniger met energie om te gaan op het moment dat ze direct (realtime) inzicht zouden hebben in hun electriciteits-, gas- of watergebruik.

Driekwart stadsbewoners wil energiezuinige stad
Van de stadsbewoners zou 67 procent graag zien dat hun stad bewuster omgaat met energie. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de lantaarnpalen ‘s nachts te dimmen en het energieverbruik van bedrijfs- en overheidsgebouwen te verbeteren.

Ben Woldring, oprichter van energievergelijkingssites Gaslicht.com en Energiewereld.nl over de uitkomsten van het onderzoek: "Ook wij zien dat consumenten de afgelopen jaren steeds prijsbewuster zijn geworden en dat het groene aspect op de achtergrond blijft. Dit komt aan de ene kant omdat energiemaatschappijen zich vooral onderscheiden op prijs. Anderzijds omdat er nu steeds beter inzicht komt in prijzen en energieverbruik. Ik denk dat er een grote stap voorwaarts gemaakt wordt, wanneer consumenten realtime kunnen zien hoeveel stroom ze precies verbruiken én zo mogelijk terugleveren. Wanneer daar een goede prijs tegenover staat, zal dat een enorme stimulans zijn voor duurzame energie."

Opvallende uitkomsten uit het onderzoek zijn verder:

- Van de stedelingen zou 73 procent best bereid zijn zuiniger om te gaan met energie;
- De voornaamste reden om zuiniger met water en energie om te gaan zijn:
kosten (25 procent);
kosten, maar het milieu is mooi meegenomen (50 procent);
milieu, kosten zijn mooi meegenomen (24 procent);
alleen het milieu (1 procent).

Over het IBM Smarter Cities Onderzoek
Het energieonderzoek onder stadsbewoners is onderdeel van het IBM Smarter Cities onderzoek. Hiermee heeft IBM in kaart gebracht hoe stadsbewoners in Nederland de leefbaarheid van hun woonplaats ervaren en hoe ze vinden dat hun stad met groei en verandering omgaat. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en dit percentage groeit nog steeds. Sinds de jaren ’90 worden wereldwijd projecten gestart om informatietechnologie zodanig in de dagelijkse leefomgeving in te zetten dat de sociaal-economische ontwikkeling van een stad wordt gestimuleerd (smarter cities).

Daarbij valt te denken aan slimmere netwerken voor efficiënte energiedistributie, die ook informatie verschaffen aan de consument. Die kan hierop inspelen door zijn gedrag te veranderen en zo het verbruik en de kosten nog verder terug te brengen.

De doelgroep van het onderzoek, dat in mei 2010 is gehouden, bestond uit personen van 18 jaar en ouder, afkomstig uit de tien grootste steden.

Over IBM
Voor meer informatie over IBM en het onderzoek:
http://www.ibm.com/smarterplanet/nl/nl/sustainable_cities/ideas/index.html

 

Nieuwsarchief