Sibrand Poppema nog vier jaar voorzitter College van Bestuur RuG

27 apr 2012

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft collegevoorzitter prof. dr. Sibrand Poppema per 1 september 2012 benoemd voor een nieuwe periode van vier jaar als voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwe termijn loopt tot 1 september 2016.

Mr. Rein Jan Hoekstra, voorzitter van de Raad van Toezicht, roemt de inspirerende wijze waarop Poppema in de afgelopen vier jaar leiding heeft gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De internationale positie van de universiteit is versterkt, de concurrentiekracht van de instelling is toegenomen, de individuele kwaliteit van onderzoekers en docenten wordt gestimuleerd en de universiteit biedt studenten een uitdagende omgeving waarin presteren wordt beloond. Valorisatie van de kennis van de universiteit wordt samen met het UMCG krachtig ter hand genomen.’

Hoekstra constateert dat Rijksuniversiteit Groningen er goed voor staat, zoals blijkt uit de stijging van de universiteit in internationale rankings. Publicaties in de pers laten bovendien zien dat de universiteit de beste werkgever in de sector is.

De komende jaren wachten de universiteit nieuwe kansen en uitdagingen. Poppema wijst op het toenemen van de internationale concurrentie. ‘De Rijksuniversiteit Groningen kan die slag aan. We zijn financieel gezond en onze onderzoekers scoren uitstekend in EU-programma’s.’ Belangrijk daarbij is dat het College van Bestuur en de faculteiten heldere keuzes hebben gemaakt rond Healthy Ageing, Energy, Sustainable Society en het toponderzoek in onder andere het Zernike Institute for Advanced Materials.

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs krijgen ruim aandacht in het universitaire beleid. Poppema: ‘We bieden een stimulerende omgeving voor studenten die willen en kunnen studeren. Excellente studenten gaan we nog verder uitdagen. Contacten met alumni en andere betrokkenen in de samenleving dragen bij aan de kracht en de zichtbaarheid van de universiteit.’

Prof. dr. Poppema heeft veel internationale contacten. Onlangs werd hij nog benoemd tot honorair consul van de Republiek Korea; ook is hij bestuurslid van de Association of Arab and European Universities (AEUA).

De benoeming per 1 september is een tussentijdse benoeming na een eerste periode van vier jaar. De oorspronkelijke benoemingstermijn bedroeg zes jaar en zou eindigen in 2014, het jaar waarin Poppema de leeftijd van 65 jaar bereikt. De nieuwe benoeming vindt mede plaats in het licht van de veranderende maatschappelijke opvattingen over de leeftijd waarop mensen hun officiële loopbaan afronden.

Poppema ontvangt met ingang van 1 september 2012 een bezoldiging conform de in dat jaar geldende WNT-norm.

Nieuwsarchief