Seminar Biogas - Innovatieve gebruiksconcepten

17 aug 2009

Op dinsdag 22 september aanstaande organiseren Technologie Centrum Noord Nederland en het 3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe, in samenwerking met stichting Energy Valley en Neue Hanze Interregio, het seminar 'Biogas - Innovatieve gebruiksconcepten en Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk'.  Dit seminar vind plaats in het kader van het EDR-project: Duurzame Agro-Business & Life Sciences en wordt gehouden in het Klimacentre Werlte.

In de Nederlands-Duitse Eems Dollard Regio neemt duurzame energie en dus ook energie uit hernieuwbare grondstoffen een belangrijke plaats in. Talrijke innovatieve bedrijven uit de energiesector zijn in de EDR gevestigd. De groeiende beschikbaarheid van biogas en de invoering hiervan in het gasnet, evenals nieuwe gebruiksconcepten in het kader van mobiliteitstoepassingen, inspireren de afzonderlijke spelers wederzijds tot klantgerichte ontwikkelingen. Het komt er in de toekomst op aan dit potentieel nog sterker te benutten om de concurrentie voor te blijven.

Vanuit deze achtergrond presenteren experts uit bedrijfsleven, wetenschap en politiek innovatieve gebruiksconcepten en discussiëren zij over toekomstperspectieven voor het gebruik van biogas in Duitsland, Nederland en Europa. Verder komen praktijkvoorbeelden aan de orde als het nuttig gebruik van warmte alsook het gebruik van biogas als component van een motorbrandstofmengsel. Tevens wordt aandacht besteed aan de opwerking van biogas. Aansluitend op het seminar heeft u de mogelijkheid om door middel van rondleidingen kennis te maken met het ‘Klimacenter Werlte’, het proefveld energiegewassen van de LWK Niedersachsen en/of met de EWE-biogasinstallatie Werlte.

Het programma richt zich op agrariërs, adviseurs over en ontwerpers, bouwers en exploitanten van biogasinstallaties, alsmede op planologische adviesbureaus, op politici en medewerkers van overheden en onderzoeksinstellingen. Voor ondernemingen uit de regio bestaat ook de mogelijkheid aan het project ‘Duurzame Agro-Business en Life Sciences’ deel te nemen en onderzoek te laten verrichten in interregionale kennistransferprojecten.

Voor het programma en informatie om u aan te melden klik hier (2pdf).

Nieuwsarchief