Schoon fossiel

15 jan 2010

De verduurzaming van onze energiehuishouding is een langdurig en complex proces. Om aan de hoge energiebehoeften te kunnen voldoen zullen, naast allerlei nieuwe vormen, fossiele brandstoffen ook de komende decennia onderdeel uit blijven maken van onze energiemix. Dit vereist efficiënt en schoon gebruik. Hierbij valt te denken benutting van restwarmte, maar ook afvang en opslag van CO2. De stichting Energy Valley is betrokken bij diverse projecten op deze gebieden.


WKC EmmtecEnergie-efficieny

In Emmen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de realisatie van een warmtenet dat onder meer de dierentuin, overheidsgebouwen en zorginstellingen gaat voorzien van industriële restwarmte. Onder meer bij de bedrijventerreinen van Delfzijl / Eemshaven en Europark Coevorden-Emlichheim wordt een koppeling gelegd tussen lokale energieproductenten en -consumenten. Daarnaast zijn er diverse energiebesparingsprojecten waarbij met name de provincies en gemeenten actief zijn.


Carbon Capture & Storage {mosimage}

Het noorden kan gezien de geologische en regionaal-economische structuur uitgroeien tot Europese expertiseregio voor CO2-opslag. Provincies, marktpartijen en kennisinstellingen zetten zich samen in hier projectmatige invulling aan te geven. Nadruk ligt op creatie van een kennisvoorsprong door pilots en product-markt-combinaties. ZEPP Drachten, opslag in aquifers en de opties rondom de geplande Nuon en RWE centrales in de Eemshaven zijn projecten die in dit kader worden ontwikkeld.

Nieuwsarchief