Schiermonnikoog wil eigen groen gas produceren

23 jan 2013

Een collectief van boeren op Schiermonnikoog wil zelf groen gas gaan produceren. Ze denken daarmee te kunnen voorzien in 80 procent van de hele aardgasbehoefte van het eiland. Hiervoor werkt het Samenwerkingsverband Groen Gas Schiermonnikoog (SGGS) sinds kort samen met groene energieleverancier Greenchoice. Die helpt bij de totstandkoming van het project en neemt het gas af.

Vorige maand werd de benodigde groengasleiding al geplaatst door netbeheerder Stedin. Het streven is de biovergistingsinstallatie in de loop van 2014 operationeel te hebben. Hiermee voldoet het eiland in één klap nagenoeg aan de energieneutrale duurzaamheidsdoelen die het stelt voor 2020.

Martin Hagen van SGGS: ‘Zes jaar geleden besloten wij als boeren zelf gas te willen produceren. We gebruiken het restproduct in plaats van kunstmest dat nu van de vaste wal komt, ook vooruitlopend op nieuwe mestwetgeving. Wij zijn overtuigd van vergisting als duurzame energiebron en gaan daar als boeren heel verantwoordelijk mee om. Eigen groen gasvoorziening is goed voor het milieu en ook economisch van groot belang voor ons eiland.’

Bas Waldekker van Greenchoice wil het volume aan groen gas in Nederland zo snel mogelijk vergroten. ‘Daarom zijn wij niet alleen de afnemer van het gas, maar brengen ook kennis en kapitaal in om het initiatief van de boeren op Schiermonnikoog te realiseren. Biovergisting is belangrijk om de duurzame energiedoelen van het eiland te bereiken. Wij gaven met onze kennis van groene energie nét die nodige slagkracht. Hierna helpen we SGGS ook met het realiseren en exploiteren van de installatie.’

Bij deze samenwerking is duurzaamheidsadviesbureau Ekwadraat nauw betrokken. Dat geldt ook voor het Waddenfonds, als medefinancier in het project. Op Schiermonnikoog wonen bijna 1.000 mensen. Per jaar ontvangt het eiland bijna 300.000 toeristen. Een groot deel van het eiland is Nationaal Park.

Bron: SGGS

Nieuwsarchief