SDE in 2011 ook beschikbaar voor biogashubs

09 apr 2010

Minister Verhoeven van Economische Zaken bereidt momenteel een wijziging van het Besluit SDE voor, waardoor iedere vergister die aangesloten wordt op een biogashub in 2011 een eigen subsidiebeschikking voor de subsidieregeling stimulering duurzame energieproductie (SDE) kan aanvragen. Verhoeven schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Een 'biogashub' bestaat uit een aantal vergisters die ruw biogas produceren. Deze vergisters kunnen dit ruwe biogas via een leiding aan een installatie leveren, die het ruwe biogas van meerdere vergisters opwerkt tot aardgaskwaliteit (groen gas) en invoedt in het gasnet. In onder meer Friesland en Groningen bestaan hiervoor plannen.

De definitie van 'productie-installatie' in het huidige Besluit SDE staat niet toe dat verschillende vergisters gebruik maken van gezamenlijke infrastructuur. Als gevolg daarvan kan een aanvraag voor een biogashub volgens het huidige Besluit SDE alleen goedgekeurd worden als de hub, inclusief alle vergisters, in één keer een aanvraag indient, als ware het één productie-installatie. Dat heeft als gevolg dat alle vergisters tot dezelfde categorie moeten behoren en gelijktijdig met de hub moeten starten met productie om gedurende de volledige termijn subsidie te kunnen genieten.

De bestaande plannen voor biogashubs gaan echter uit van een ingroeimodel, waarbij gestart wordt met een aantal vergisters en geleidelijk wordt uitgebreid. Daarnaast wil men verschillende typen vergisters aan kunnen sluiten op de hub.

Na overleg met een aantal partijen die betrokken zijn bij plannen voor biogashubs heeft Verhoeven besloten het Besluit SDE aan te passen, zodat waardoor iedere vergister die aangesloten wordt op een biogashub een eigen subsidiebeschikking kan aanvragen. Daarvoor moet in het besluit worden toegestaan dat men gebruik maakt van gezamenlijke infrastructuur (leidingen, opwerk- en invoedinstallatie) in plaats van een geheel eigen ‘productie-installatie'.

Deze oplossing biedt flexibiliteit, omdat het mogelijk wordt gemaakt om verschillende typen vergisters een verschillend, passend, subsidiebedrag toe te kennen. Daarnaast kan elke vergister op zijn eigen moment starten met produceren. Door de flexibele groeimogelijkheden die hieruit voortkomen, zijn de biogashubs budgettair goed beheersbaar en is er ruimte voor grotere en kleinere hubs.

Bron: Ministerie van EZ

Nieuwsarchief