Rijksuniversiteit Groningen wil koppositie op gebied energie-onderzoek

06 jul 2011

De hele energieketen, van productie tot consumptie, moet een verandering ondergaan voordat een overgang naar duurzame energie kan plaatsvinden. En daarvoor heb je diepe en breedgaande expertise nodig. Dat is het uitgangspunt van het Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP) dat op donderdag 7 juli gaat van start met een symposium over Energy Transition. GESP moet Groningen en de Energy Valley nog meer op de kaart zetten als voorloper als het gaat om onderzoek en onderwijs op energiegebied.

Energie is een van de topsectoren in het wetenschapsbeleid en Groningen is stevig op weg om een koppositie te pakken. Volgens Bert Wiersema, directeur Gesp, zijn er veel kansen voor Groningen: "Bij de universiteit hebben we toponderzoekers en uitstekend expertise over de hele breedte van de energieketen. Dat is een hele sterke combinatie, die het mogelijk maakt om bij te dragen aan de energievraagstukken van de toekomst en aan de Energy Academy."

Het onderzoeksprogramma GESP, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, moet daar ook aan bijdragen. "We presenteren een onderzoeksprogramma dat onze deskundigen voor een speciaal soort uitdaging stelt," zegt Gesp-voorzitter prof.dr. Harro Meijer: "In het onderzoek naar Energy Transition moeten we namelijk met heel veel rekening houden: het gaat om wetenschappelijke én sociale discussies, om ontwikkelingen die heel specifiek, maar ook wereldwijd kunnen zijn".

De overgang naar een nieuwe energieproductie en -gebruik zal ingrijpen op tal van aspecten van het leven. Daarom moeten we ons inspannen om er zelf vorm aan te geven, beklemtoont Meijer. Gelukkig is dat ook mogelijk. "Tijdens het symposium gaan we laten zien dat we over de hele breedte uitstekende expertise in huis hebben; van materials science en natuurkunde tot energie-wetgeving, economie en omgevingspsychologie".

Het symposium draagt de titel ‘The Challenge of Energy Transition: Insights from Energy and Sustainability Research at the University of Groningen'. De bijeenkomst start om 13.00 uur in Het Paleis, Boterdiep 111, Groningen.

Aan Gesp zijn drie onderzoeksinstituten verbonden. Dat zijn het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) van wetenschappelijk directeur prof. dr. Harro Meijer (voorzitter van Gesp),Groningen Centre of Energy Law (GCEL) van wetenschappelijk directeur prof. mr. dr. Martha Roggenkamp en het Energy and Sustainability Centre (ESC) van wetenschappelijk directeur prof. dr. Bert Scholtens.

Nieuwsarchief