Rijksuniversiteit Groningen viert 400-jarig bestaan

21 dec 2011

In 2014 bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar. De universiteit zal dit 80ste lustrum vieren tussen 15 mei en 15 juni 2014 samen met de hele RUG-community en een ieder die de universiteit een warm hart toedraagt. Het thema van het lustrum zal zijn: 4∞ ofwel ‘For Infinity’.

Het thema ‘For Infinity’ is gekozen omdat het aansluit bij de drie focusgebieden van de universiteit: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Het verwoordt echter ook het gevoel dat studeren en werken in Groningen een bijzondere beleving is, die je de rest van je leven bijblijft; je draagt voor eeuwig, for infinity (4∞), het Groningse DNA met je mee.

‘De unieke relatie tussen Academie en Stad heeft er in Groningen toe geleid dat de universiteit al vierhonderd jaar duurzame bijdragen aan de samenleving voortbrengt.’ Dit schrijft rector magnificus Elmer Sterken deze week in een open brief aan medewerkers en studenten van de RUG, waarin hij de start van de voorbereidingen van het lustrum aankondigt. Bij die duurzame bijdragen horen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en belangwekkende publicaties, maar ook alle definities, formules, ontdekkingen, uitvindingen en prijswinnaars die de universiteit in de voorbije vier eeuwen voortbracht.

Rector magnificus Sterken: ‘Tijdens ons vierde eeuwfeest willen we stilstaan bij al die mijlpalen, bij de verbondenheid tussen stad en universiteit in de afgelopen vierhonderd jaar. Maar we willen vooral ook vooruitkijken. De Rijksuniversiteit Groningen wil 4∞ bijdragen aan een duurzame samenleving en zal dat met haar lustrumprogramma uitdragen.’

Het College van Bestuur heeft als eerste stap een academische adviesraad voor het lustrum aangesteld. Deze raad zal het college en het lustrumbureau adviseren over het lustrumprogramma en input leveren. De raad bestaat uit de volgende personen: Janka Stoker (voorzitter), Marcel Broersma, Bart van de Laar, Ingrid Molema, Tom Postmes, Kees Hummelen, Wilbert Kolkman en Piet Bouma.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwsarchief