Rijk stelt doelstellingen duurzame energie bij

23 apr 2013

In het nieuwe Energie-akkoord tussen het Rijk, de energiebranche en belangengroepen en Greenpeace wordt de ambitie van het kabinet om het aandeel duurzaam opgewekte energie op te voeren naar 16 procent in 2020  hoogstwaarschijnlijk naar beneden bijgesteld. Dat meldt de Leeuwarder Courant. In het akkoord, dat er uiterlijk in juni moet liggen, wordt waarschijnlijk de norm van 14 procent opgenomen zoals die onder Rutte I werd gehanteerd.

Door het terugdringen van de duurzame ambitie met twee procent willen de partijen voorkomen dat kolencentrales op grote schaal biomassa moeten gaan bijstoken. Vooral milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie vinden de verbranding van biomassa niet duurzaam genoeg en gaan volgens de Leeuwarder Courant daarom akkoord met het voorstel. Volgens experts is het streven naar 16 procent groene energie over acht jaar zonder veel biomassa onmogelijk. Momenteel is 5 procent van de Nederlandse stroomvoorziening groen.

Andere maatregelen die moeten helpen de 16 procent te halen zijn een verhoging van de belasting op steenkolen, behalve voor nieuwe centrales als die in de Eemshaven, en een intensivering van offshore windenergie.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief