Resultaten project Energy Vision North Sea Region gepresenteerd

29 jul 2013

Woensdag 26 Juni 2013 vond de afsluitende conferentie plaats van Energy Vision North Sea Region (EVNSR) project, tijdens de EU Sustainable Energy Week in Brussel. Op deze bijeenkomst presenteerde dit Interreg IVb cluster-project haar bevindingen met betrekking tot  mogelijkheden voor slimme interregionale samenwerking op weg naar een duurzaam geïntegreerd energiesysteem rondom de Noordzee, alsmede de uitkomsten van een analyse van de “Big Wins” van negen verschillende energie gerelateerde projecten welke zijn uitgevoerd onder Interreg IVB Noordzee regio programma tussen 2007  en 2012.

Onder toeziend oog van zo’n 60 vertegenwoordigers van regionale,  nationale en internationale overheden, kennisinstellingen en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overhandigde projectcoördinator Koos Lok van de stichting Energy Valley de EVNSR projectresultaten aan de voorzitter van North Sea Commission de heer Ole Sörenson en voorzitter van het North Sea Region Programme de heer Christian Byrith.

Vanwege het succes van dit zeer kostenefficiënte project is er een projectverlenging toegekend tot 2 oktober 2013, om ideeën voor synergetische samenwerking tussen Noordzee regio’s en ten aanzien van acht  specifieke “Building Blocks” (ideeën voor ontwikkeling van energiesysteemintegratie rondom de Noordzee op basis van de binnen het afgelopen Interreg IVb programma reeds behaalde resultaten/“Big Wins”) verder onder de aandacht te brengen en ter discussie te stellen.

Voor meer informatie over de EVNSR projectresultaten en analyses kunt u de pdf-documenten downloaden. De bijbehorende video's van de bijeenkomst vindt u hier.

Als u verdere vragen heeft of interesse heeft in de ontwikkeling van benoemde thema’s of “Building Blocks” kunt u contact opnemen met Robbin van der Linde vanderlinde@energyvalley.nl.

Nieuwsarchief