Regieorgaan EnergieTransitie: groene stroom moet voorrang krijgen op markt

29 dec 2009

Het Regieorgaan EnergieTransitie roept de regering op om groene stroom meer te stimuleren. Dat schrijft het orgaan in een brief aan de Tweede Kamer. Het adviesorgaan van de regering heeft een peiling gehouden onder consumenten, waaruit blijkt dat zij vinden dat de regering meer moet inzetten op groene stroom.

Volgens voorzitter Theo Walthie is nu de tijd om keuzes te maken zodat ondernemers kunnen investeren in groene stroom. Daarvoor moet er onder meer wetgeving komen die groene stroom voorrang geeft op de markt.

De peiling werd gehouden onder 1600 Nederlanders. Van hen vindt 62 procent dat de regering zich harder moet maken voor groene stroom, en minder moet inzetten op goedkopere grijze stroom. Walthie voorspelt dat grijze stroom alleen op de korte termijn goedkoper is, en dat binnen vijf jaar de stroom van windmolens goedkoper zal zijn dat stroom uit sommige fossiele bronnen.

Deelnemers aan de peiling zijn ook kritisch over de geplande komst van extra kolencentrales. Van hen vindt 84 procent dat dit de meest vieze vorm van energieproductie is, en dat er strengere regels nodig zijn. Bovendien menen de deelnemers dat de centrales zullen zorgen voor overcapaciteit waardoor groene stroom uit de markt gedrukt zal worden.

Walthie is positief over de politieke initiatieven die de laatste tijd zijn ondernomen om de ontwikkeling van groene stroom te versnellen, zoals de wet voorrang voor duurzaam en de verplichte toepassing van CO2-afvang en –opslag. Hij meent dat het kabinet, door groene stroom voorrang te geven op de markt, een belangrijke slag kan maken.

Bron: SenterNovem

Nieuwsarchief