Regeling Proeftuinen Intelligente Netten

13 jun 2011

De ministeriële regeling voor de Proeftuinen Intelligente Netten is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is openbaar gemaakt wie er in aanmerking komen voor subsidie en wat de subsidievoorwaarden zijn. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt hiervoor 16 miljoen euro subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Bij de proeftuinen intelligente netten gaat het primair om investeringsprojecten met een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, functie, aanpak, samenwerking of een nieuw of vernieuwend systeem. Het kan ook gaan om een combinatie hiervan. Doel is om ondernemers samen met andere partijen in staat te stellen om in een realistische gebruiksomgeving te leren over de mogelijkheden van intelligente toepassingen die optimaal kunnen bijdragen aan het realiseren van belangrijke maatschappelijke baten. Het gaat om projecten met een technisch, economisch en/of maatschappelijk risico.

Termijn
De regeling is geopend van 15 juni tot 5 september 2011, 17.00 uur.

Nieuwsarchief