Raad van State: vergunning biogasinstallatie De Knipe onterecht verleend

12 mei 2011

De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Heerenveen om een vergunning te verlenen voor een biogasinstallatie op het Internationale Bedrijventerrein Friesland bij het dorp De Knipe vernietigd. Volgens de raad had eerst een milieueffectrapportage (mer) uitgevoerd moeten worden. Een inwoner van De Knipe had bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de installatie omdat deze op nog geen 300 meter van het dorp gebouwd zou worden. De gemeente Heerenveen geeft aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de Raad van State.

Heerenveen heeft geen milieueffectrapportage laten doen omdat uit berekeningen van een adviesbureau zou blijken dat de capaciteit van de biogasinstallatie onder de 100 ton per dag blijft: de grens de mer-plicht. Volgens de Raad van State staat dit echter niet vast en zijn in de vergunningsaanvraag ook geen beperkingen opgenomen die ervoor zorgen dat de capaciteit onder de 100 ton blijft.

Ondanks de uitspraak van de Raad van State is de gemeente Heerenveen niet van plan de biogasinstallatie te schrappen. ‘Er zal nu voorlopig niet gebouwd worden, al blijft de bouwvergunning gewoon geldig’, aldus een woordvoerder, die verder meldt: ‘Wij blijven bij dit stuk grond en we verwachten nu een nieuwe aanvraag voor de milieuvergunning. Interessant is dat per 1 april de regels voor biogasinstallaties zijn versoepeld. Er hoeft minder snel een Mer uitgevoerd te worden.’

De bewoner die in beroep ging tegen de bouw zegt zijn strijd niet op te geven.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief