Purmerend wordt Energietransitiepark Gebouwde Omgeving

12 mrt 2010

Stichting Energy Valley steunt de ambitie van SVP om haar warmtelevering verregaand te verduurzamen. De plannen passen uitstekend in de energietransitie die Energy Valley voor ogen staat: innovatieve technologie voor zowel de productie als de distributie van warmte. Stichting Energy Valley heeft Purmerend daarom uitgeroepen tot Energietransitiepark Gebouwde Omgeving.

SVP heeft de ambitie het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland te worden. Uitvoering van het recent door de aandeelhouder goedgekeurde businessplan maakt SVP tot
een lokaal, innovatief warmtebedrijf dat tegen een acceptabel financieel rendement garant staat voor duurzaamheid, leveringszekerheid en klanttevredenheid.

Peter Odermatt, directeur SVP: “SVP kiest voor een gefaseerde aanpak. In de eerste fase staat het verbeteren van energie-efficiency van het warmtenet centraal: programma SlimNet. In de tweede fase zal SVP de warmteproductie verregaand verduurzamen door middel van aardwarmte en biomassa. Dit leidt tot een rendabele bedrijfsvoering, een aanzienlijke CO2-reductie in de bestaande bouw, en onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen.”

Gerrit van Werven, directeur stichting Energy Valley: “Wij steunen deze ambitieuze aanpak om meerdere redenen. De plannen passen uitstekend in de energietransitie die Energy Valley voor ogen staat: innovatieve technologie voor zowel de productie als de distributie van warmte. Het toont aan dat besparen en verduurzamen uiteindelijk resulteert in een beter bedrijfsresultaat dan het voortzetten van de huidige situatie. Het sluit daarnaast goed aan bij de ambities van het Rijk zoals verwoord in het Werkprogramma Schoon en Zuinig en de uitwerking daarvan in het Werkprogramma Warmte op Stoom.”

De gedachte achter een Energietransitiepark Gebouwde Omgeving is dat maximaal duurzaam geproduceerde warmte ook nog eens maximaal effectief en efficiënt wordt
gedistribueerd aan de aangesloten partijen in de gebouwde omgeving. De warmteproductie vindt plaats door duurzaam opgewekte warmte uit verschillende bronnen op te nemen in een warmtenet en deze vervolgens bij de aangesloten partijen te leveren. Op deze wijze worden de gebruikers voorzien van klimaatneutrale warmte.

Over Stadsverwarming Purmerend B.V.
Stadsverwarming Purmerend is een innovatief en duurzaam lokaal warmtebedrijf dat bewoners en bedrijven in Purmerend op een betrouwbare en comfortabele manier warmte levert. Stadsverwarming Purmerend is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 2007. Op dit moment voorziet zij bijna 25.000 klanten van warmte en warm water.
Duurzaamheid, leveringszekerheid, kwaliteit en innovatie staan daarbij centraal. SVP werkt aan efficiëntere warmtedistributie, grotere duurzaamheid en optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten.

Nieuwsarchief