Provincie houdt regie op grote windparken

15 okt 2010

De provincie Drenthe heeft de eerste verantwoordelijkheid bij de realisatie van grootschalige windparken in de Veenkoloniën en Zuidoost Drenthe. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen het provinciebestuur en het gemeentebestuur van Borger-Odoorn en het Rijk. Aanleiding voor dit gesprek was de toepassing van de rijkscoördinatieregeling bij een initiatief voor een groot windpark in de gemeente Borger-Odoorn.

In de wet is vastgelegd dat het Rijk gaat over de aanleg van windparken van meer dan 100 MWatt als daartoe een verzoek komt van initiatiefnemers. In het geval van Borger-Odoorn was het ministerie van Economische Zaken op aanvraag van de initiatiefnemers Raedthuys en de Vereniging voor Duurzame Energie al bezig met de voorbereidingen voor een milieu-effectrapportage. De gemeente was daar verbolgen over, omdat er geen vooroverleg was geweest.

Ook de provincie Drenthe vond de manier waarop het Rijk te werk ging allemaal te snel gaan. In overleg met de 11 andere provincies is het aanbod gedaan dat provincies zich tot 2015 eerst zelf inzetten om hun doelstellingen op het gebied van windenergie te behalen. Als dat niet lukt, zou het Rijk alsnog de rijkscoördinatieregeling kunnen toepassen.

In het overleg met het Rijk is vrijdagochtend afgesproken dat het Rijk wel eindverantwoordelijk blijft voor windparken boven de 100 MWatt. Maar de uitvoering en daarmee dus ook de regie wordt bij de provincie neergelegd. Dat is volgens de gedeputeerden Anneke Haarsma en Tanja Klip helemaal in lijn met het nieuwe kabinetsbeleid, waarin is bepaald dat de provincie verantwoordelijk zijn voor ruimtelijk beleid.
Om de regie op windenergie te voeren, will de provincie een stuurgroep in het leven roepen, waarin de gemeenten uit het Drentse zoekgebied voor windenergie (Veenkoloniën en Zuidoost Drenthe), Groningse buurgemeenten en de provincie Groningen zitting hebben. Die stuurgroep kan daarbij voortborduren op de Drentse ‘Grounds-for-Change-gedachte’, waarbij opwekking van windenergie en duurzame ontwikkeling gekoppeld wordt aan ruimtelijk beleid in de regio.

De provincie heeft eerder al steun uitgesproken voor het voorstel van wethouder Bruijntjes om in de gemeente Borger-Odoorn ook een maatschappelijke discussie te voeren over windenergie. De gemeente en de provincie gaan op korte termijn met elkaar in overleg om te kijken hoe dat vorm kan krijgen.

Bron: Provincie Drenthe

Nieuwsarchief