Provincie Groningen: alleen onder harde voorwaarden praten over CO2 opslag

18 nov 2010

De provincie Groningen wil onder voorwaarden met het Rijk verder praten over CO2 opslag. Zo zal het Rijk eerst een open maatschappelijke discussie moeten starten over het nut en de noodzaak van ondergrondse CO2 opslag in het Noorden. Ook moet er een nieuw Energieakkoord komen met het hele Noorden met concrete maatregelen voor meer duurzame energie. Een en ander staat in een motie die woensdagavond door een meerderheid van Provinciale Staten in Groningen werd aangenomen.

Provinciale Staten van Groningen vergaderden woensdag over CO2 opslag nadat minister Maxime Verhagen had laten weten daar met het Noorden over te willen praten nadat er in Barendregt veel weerstand tegen CO2 opslag bleek te zijn.

Volgens de motie wil Groningen in Noordelijk verband, met Drenthe en Friesland, wel met het Rijk over CO2 opslag blijven praten, maar zal de provincie pas een besluit nemen wanneer er eerst een dialoog met de bevolking is gevoerd. Ook moet er volgens de Staten van Groningen geen koppeling meer zijn tussen ondergrondse CO2 opslag en een nieuwe kerncentrale.

Volgens CDA gedeputeerde Marc Jager is het goed dat er in Provinciale Staten van Groningen steun is voor het voeren van een maatschappelijke dialoog over CO2 opslag. ‘Het vorige kabinet weigerde steeds economische zaken die discussie nu wel wil voeren en ik ben ook blij dat Provinciale Staten aandringen op een nieuw Energieakkoord met het Noorden.’

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief