Provincie Groningen verzet zich tegen concentratie windparken

23 jun 2010

Het Groningse provinciebestuur verzet zich tegen de plannen van het ministerie van VROM om elf concentratiegebieden van windmolens in Noord-Nederland aan te wijzen. Groningen is bang dat de Veenkoloniën en Noord- en Oost-Groningen gedwongen moeten veranderen in ‘windlandschappen’, maar houdt de plaatsing van windmolens liever onder eigen regie.


Per concentratiegebied wil het ministerie van VROM ongeveer honderd windmolens plaatsen van zo’n honderd meter hoog. Door de aanleg van deze grote parken zou de rest van Nederland kunnen worden gespaard.

Gedeputeerde William Moorlag geeft aan dat de parken veel te kolossaal zijn en bovendien landschapsvervuiling. Hij is van mening dat het Rijk zich niet met de locaties moet bemoeien, en ziet een oplossing in prestatieafspraken met iedere provincie. Hij vindt het prima als er meer windmolens moeten komen, maar 1400 megawatt extra voor Groningen en Drenthe is wat hem betreft teveel van het goede.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief